Nå starter vi opp igjen!

IMG_1100

Mandag ettermiddag kom veilederen for smittevern ved oppstart for 1.-4.trinn neste uke, og de to siste dagene har vi jobbet intenst på skolen med å planlegge og forberede skolehverdagen fra mandag 27.04. Vi har ikke alt klappet og klart, men her kommer de føringene vi har lagt. 
Vi gleder oss skikkelig til å få tilbake skoledagene i klasserommet og i skolegården igjen. Det er virkelig ikke det samme uten elever. Det er viktig at dere hjemme også leser veilederen og gjør dere kjent med de føringene og rammene myndighetene har satt for den nye skolehverdagen. For den blir ikke den samme som den vi kjenner og er vant til. Vi må fortsatt jobbe for å hindre at koronaviruset finner veien til oss. Det skal vi gjøre ved å ha tre hovedfokus:  
1. Syke personer skal ikke være på skolen 
2. God hygiene 
3. Redusert kontakt mellom personer 

På bakgrunn av den forskning og kunnskap vi nå har om pandemien, har nasjonale helsemyndigheter heldigvis kommet frem til at vi kan starte skolen gradvis opp igjen. Skolen og barnehagen er trygge arenaer så lenge alle vi i Marker er flinke til å følge retningslinjene og ivareta smittevernet når vi har fri. På den måten vet vi at ingen tar med seg smitte til gruppene sine. Dette blir foresattes viktigste jobb fremover, å sørge for at ingen tar sjanser eller slipper opp på disse reglene.  

Når 1. - 4.trinn kommer på skolen til mandagen, skal vi være friske, passe på hoste- og håndhygiene og være sammen i faste grupper (kohorter). 1.trinn deles i to kohorter, mens 2.-4.trinn deles i tre kohorter. Elever skal være i sine faste kohorter så lenge de er på skolen/sfo. Alle elever skal ha faste rom, faste plasser og faste uteområder. Kohortene får sine faste oppmøtepunkter på uteområdene der elevene møter ved oppstart og avslutning av sfo-/skoledagen. 
Kohortene og oppmøteplasser sendes dere fra kontaktlærer sammen med arbeidsplan fredag.  

Vi skal passe på at ikke alle har pauser samtidig, og sørge for at det ikke blir trangt og fullt der vi skal oppholde oss. Vi kommer til å være mye ute, og ønsker oss at dette fine vårværet fortsetter fremover. Vi kommer ikke til å skifte til gym, og svømmeundervisningen utgår 

SFO vil ha samme åpningstid som barnehagene, fra 8.00-15.30. Dette for at våre ansatte skal kunne følge de faste gruppene så lenge elevene er på skolen. Alle må ha med matpakker på skolen og på SFO.  Gruppene blir de samme på skolen og på sfo, og når vi ikke er ute, vil gruppene bruke de samme rommene på skolen og sfo også. Vi vil ha beskjed snarest og senest fredag 24.04 dersom noen av dere ikke ønsker å benytte sfo-tilbudet som avtalt. Send en mail til Hanne. 
Sfo@marker.kommmune.no 
Marker kommune har besluttet at betaling for SFO-plassen løper fra 27.04, og at vi ikke fakturerer for mat på SFO før vi starter matserveringen igjen. Dere må betale for SFO tilbudet selv om dere velger å ikke benytte det, alternativt må dere si opp plassen. Vi må gjøre oppmerksomme på at skolebussene ikke tar med elever fra SFO, elevene må hentes etter SFO.  

Skoleskyssen vil starte som vanlig. Østfold Kollektivtrafikk følger den samme veilederen for smittevern som skolene, og sørger for ekstra renhold på bussene. Her er punktene ØKT ber oss formidle:  

  • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.  

  • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen  

  • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører. 

  • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.  

  • Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører.  

  • Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere. 

  • Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.  

  • Husk å feste setebeltet.  

  • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.  

Nasjonale myndigheter oppfordrer til å unngå kollektivtransport om mulig, så dere som kan, oppfordres til å kjøre barna til skolen. Da minner vi om at dropsonen ved Markerhallen skal benyttes, ikke Skolegata. Alternativer til Hallen er f. eks “gamle tannlegen” i Idrettsveien/Haldenveien-krysset, Family Sportsklubb, Lilleveien og rådhuset 
Våre skolebusser benyttes stort sett kun av elevene, så vi anser dette som et svært trygt tilbud.  
Så lenge ungdomsskolen ikke har startet, vil det ikke gå buss 14.30 på mandager.  

Arbeidsplanene for de neste ukene vil gi dere god oversikt over temaer/emner/fag og planer for uteskole. 1.-4.trinn starter med vanlige dager og tider (om ikke annet fremkommer av arbeidsplanen for enkelte). Vi kommer ikke til å gi tradisjonelle lekser resten av dette skoleåret, men praktiske oppgaver knyttet til de temaene/prosjektene vi jobber med på skolen. Vi ønsker at det blir minst mulig frakting av bøker og utstyr mellom skolen og hjemmene, og vi ber om at dere sørger for et ryddig og godt utstyrt pennal, da lån mellom elevene må utgå. Vi skal sørge for at klasserommene er utstyrt med nok sakser/limstifter og annet. Det er ikke lov å ta med leker/bamser på skolen.  

På skolen og på sfo skal vi sørge for godt renhold og passe på at berøringsflater blir vasket hver morgen, og midt på dagen. Vi skal fortsette å vaske hender, utstyr og leker. Alle medarbeidere får smittevernkurs fra Røde Kors før oppstart.  

Her finner du smitteveilederen og støttemateriellet fra myndighetene: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ 

Viktig film fra Udir for barna: https://vimeo.com/409671941 
Viktig film fra Udir for de voksne: https://vimeo.com/409798493  

Fredag denne uken lar vi lærere og assistenter på 1.-4.trinn og SFO jobbe på skolen for å forberede klasserom og arbeidsplaner. Det blir derfor ikke lagt opp til veiledningsarbeid, teams- eller telefonmøter denne dagen.  

Husk at dere ikke må vente med å ta kontakt med skolen dersom det er noe dere lurer på. Vi er her for dere- og vi gleder oss skikkelig til å se dere igjen. Vi ber dere om å snakke mye med barna hjemme om denne nye skolehverdagen. Det blir annerledes dager med mange regler. Vi ber om at dere setter dere godt inn i veilederen og støttemateriellet, slik at dere kan fremsnakke og forklare hvorfor vi må være så “strenge”. Sammen skal vi få til gode skoledager!  

Vennlig hilsen alle på Marker skole