Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Landbruk, miljø og viltforvaltning/Miljø

Miljø

Informasjon om bålforbud og bråtebrenning

11.04.2019

Det er den enkelte kommune som gir tillatelse til brenning av bål og bråte. Ved vurdering av tillatelse vil det blant annet bli lagt vekt på type virke som skal brennes, omfang, avstand til bebyggelse, offentlig veg og friområder, samt tidspunkt på året.

Miljø

07.04.2016

Kontaktperson:  Miljøkonsulent Ann Kristin Halvorsrud, tlf. 45406753
Epost: ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no