Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Mali sosyal yardım

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Mali sosyal yardım, iş veya diğer gelir kaynakları yoluyla kendinize bakamayacak durumda olmanız halinde, uygun bir geçim desteği için yeterli kaynağa sahip olmanızı sağlayacaktır.

  Geçim desteği; yiyecek, kira, elektrik ve gerekli giysiler gibi yaşam gereksinimleri kastedilmektedir. Bu yardım, en yaygın yardım şekli olacaktır. Ancak, kredi veya kredi kefaleti şeklinde yardım da alabilirsiniz. Bu özellikle, krediyi geri ödeyebilecek durumda olduğunuz varsayıldığı takdirde söz konusu olacaktır.

  Kriterler/Koşullar

  Gerçek ihtiyaçlarınızı somut bir şekilde değerlendireceğiz. Mali sosyal yardım temel olarak herhangi bir şart koşulmadan verilen bir haktır, ancak 30 yaşın altındaki herkes, sosyal yardım almak için belediyeyle mutabık kalınan belirli faaliyetleri üstlenmek zorundadır.

  Ayrıca diğer hangi seçenekleri denediğinizi belgelendirmeniz de istenebilir: 

  • Konut desteği başvurusunda bulunup bulunmadığınız
  • Herhangi bir sosyal güvenlik yardımına ilişkin haklarınızı kullanıp kullanmadığınız
  • Çalışma ve yardım kuruluşu ile iletişi halinde olup olmadığınız ve iş ve kurs teklifi alıp almadığınız

  Yasalar

  Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Mali destek genellikle nakit olarak ve temel olarak bunu kullanacak olan size ödenir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Çalışma ve Yardım Kurumu Ofisi, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce çalışma ve yardım kuruluşuna (Nav) başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

  Dosya inceleme süresi

  Başvurular mümkün olduğunca hızlı olabildiğince bir şekilde işleme tabi tutulacaktır. Bununla birlikte, başvuruda açıkladığınız durumu belgelendiremiyor iseniz, işlem gecikebilir. Bu durumda görevli, daha fazla bilgi talep etmek için sizinle iletişim kurabilir.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde çalışma ve yardım kuruluşuna itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, çalışma ve yardım kuruluşu ile iletişime geçebilirsiniz. Çalışma ve yardım kuruluşu kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.03.2018 13:30