Kunngjøring;

Rådyr

Kommunestyret i Marker kommune vedtok i møte 12.03.2013 ”Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Marker kommune i Østfold”.

Hovedhensikten med vedtaket er endring av minstearealet på rådyr fra 500 daa til 400daa.
 

Se Forskriften her