marker.kommune.no

Kulturbygg/kulturhus

Bilde:  Marker Rådhusmarker rådhus1.jpg

Marker rådhus; Det er utleie av møterom på

  • dagtid; mandag - fredag fra kl. 07.30 - 15.30  (15.00 sommertid) 
  • kveldstid; mandag og onsdager da  det er tilsynsvakt tilstede.

Kontakt Servicetorget, tlf. 69 81 05 00

Leie av samfunnsalen må avtales med vaktmester/tilsynsvakt i Marker rådhus, tlf. 47 63 42 52

Det finns en rekke lokaler i kommunen som brukes til kulturformål
Marker rådhus, Marker skole, Markerhallen, Klubbhus, Grendehus, Ørje Brug, Leirsteder, Kirkene, Ungdommens kulturhus

Marker rådhus
Samfunnssal, utleie,  vaktmester rådhuset, tlf. 476 34 252

Kommunestyresal
Div. møterom
Biblioteket
Utleie henv. Servicetorget  69 81 05 00.
 
Privatpersoner/lag-foreniger som leier møterom på rådhuset må ordne/bringe med seg kaffe etc. selv. Det er ikke tilgang til kaffeautomat.


Marker skole.
Gymsal
Kjeller'n
Heimkunnskapsrom
Tekstilrom
Klasse- og grupperom
Svømmehall

Utleie av gymsal; kontakt Virksomhetsleder Kultur og fritid Else Marit Svendsen tlf  92 89 47 38

Det er fri leie av lokaler i rådhuset og i skolene for følgende grupper;  barne- og ungdomslag, sang og musikkforeninger, teaterlaget, idrettslagene og pensjonistforeninger.Dessuten er det fri leie for bruk av skytebanen i rådhuset.


Markerhallen på Ørje
Storesalen 1000 m2
Tribune
Loftsrom
Møterom
Vestibyle med kjøkken

Henvendelse; Virksomhetsleder Kultur og fritid Else Marit Svendsen tlf.  92 89 47 38.

SE UTLEIEPRISER I PRISHEFTE.


Klubbhus:
Marker Idrettspark, Bommen Ørje.  Møtelokale, kjøkken.  Henv.: Elisabeth Øistad, telefon 69 81 30 00/90 525 903.
Marker Jeger- og fiskerforening, Henv. Nils Otto Hermanseter, telefon 69 81 33 48


Grendehus:
Søgård skole (kommunal) i Øymark V. Henvendelse: Ann Kristin Halvorsrud, telefon 95 78 33 28
Otteid grendehus A/L i Øymark Ø: Henvendelse: Grete Bjerke, telefon 901 84 012.
Vestheim AL i Rødenes V: Henvendelse: Unni Bye, telefon: 69 81 32 54.
Bondestua AL i Rødenes Ø.: Henvendelse: Dagfinn Ødegård, telefon 69 81 32 66/419 08 486.


Ørje Brug
Eier: Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum
Lundinstua. Møtelokaler m2
Brugshallen. Lokale m. Møterom m2 kjøkken.

Henv.: Leder Reni Braarud, 91 33 88 64, ev. Kanalmuséet 69 81 10 21


Leirsted
Sjøglimt, Rødenes vest. Eier: Østfold Indremisjon. Henv.: Tlf. 69 81 12 37. Facebook
Ytterbølsenteret. Øymark øst. Eier: Frikirken i Halden. Henv.: Tlf.69 18 31 72


Kirkene
De 4 kirkene i kommunen blir også brukt til konserter.
Rødenes
Klund
Ørje
Øymark

Henv.: Marker prestekontor, Ørje kirke, Storg. 37, 1870 Ørje. Tlf. 69 81 18 46.


Bedehus
Det fins 7 bedehus o. l. som også blir brukt til kulturaktivitete

Tips en venn Skriv ut