Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - Står du i manntallet?

Valglogo

For å kunne avgi stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.  

Marker kommune legger  ut manntallet  til offentlig ettersyn på servicetorget  i Marker rådhus fra 12. juli 2019. 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2019 står du fremdeles i manntallet i den kommunen du har flyttet fra.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret.  Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes.

Valgstyret skal behandle klagene over manntalllet og rette feil så lenge det er praktisk mulig frem til og med valgdagen.  Den som har klaget, kan møte frem, uttale seg og legge frem bevis for at han/hun har rett til stå i manntallet.  I stedet for å møte selv, kan man sende en annen person som sin fullmakt.

Valgstyret i Marker.  

Tips en venn Skriv ut