Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Kommunale veier

Kommunale veier

 

Oversikt over kommunale veier 

Rødenes øst:
  • Langnesveien

Rødenes vest:

  • Trossvikveien
  • Fra fylkesveien til Rødenes kirke
  • Børresrud -Kongsbakk
 
Øymark
  • Kolstadmosen - Kasbo
  • Buerkrysset - Rørvik
  • Fra fylkesveien til Otteid Øst - Friområde

Ørje sentrum med tilhørende boligområder.

 

For snørydding, strøing, grusing og annen vedlikehold:
Kontakt med Marker kommune, telefon 69810500
Vakttelefon: 924 233 20
Kontaktperson: Jan Gunnar Berger

Gatelys - feilmelding


Fylkesveiene - Østfold
Østfold fylkeskommune er veieier for fylkesveiene.  Dette omfatter 1692 kilometer og 191 kilometer gang- og sykkelveier.
Klikk deg inn på siden og mer info om bl.a. drift/vedlikehold, bompenger, hvor melder du feil/mangler.

 

Tips en venn Skriv ut