Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

İkinci yazılı dilden – eğitimden veya notla değerlendirmeden muaf tutulma

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Öğrenci olarak, eğitimden muaf tutulma veya ikinci yazılı dilde notla değerlendirmeden muaf tutulma başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunlar aynı şey değildir.

  İkinci yazı dilindeki eğitimden muaf tutulmayı aşağıdaki durumlarda talep edebilirsiniz

  • İşaret dili, Sami dili ve Fince eğitim alıyorsanız
  • Bir azınlık dilini konuşuyorsanız ve özel bir dil eğitimi alıyorsanız (başka bir deyişle özel Norveç eğitimi ve/veya iki dilli bir meslek eğitimi)

  İkinci yazı dilindeki eğitimden notla değerlendirmeden muaf tutulmayı aşağıdaki durumlarda talep edebilirsiniz

  • 8., 9. veya 10. sınıflarında özel bir dil eğitimi alma hakkınız varsa
  • hastalık, yaralanma ya da benzeri nedenlerden dolayı her iki dil ile de başa çıkmakta sorun yaşıyorsanız
  • uluslararası veya yabancı bir okulun 8., 9. veya 10. sınıflarında iseniz ve dilsel azınlıklar veya eşdeğer veya temel Norveççe müfredatına göre bir eğitim alıyorsanız

  Bireysel eğitim planına göre bir eğitim alıyorsanız, ikinci yazı dilinde not değerlendirilmesi isteyip istememe kararı siz veya ebeveyniniz tarafından alınacaktır. Seçim hakkı sadece, özel eğitim kararının yazılı ikinci dili kapsaması durumunda geçerlidir.

  İkinci yazı dilinde notla değerlendirmeden muaf tutulursanız, eğitime yine de katılmak zorundasınız. Bu arada ayrıca, becerilerinizin hangi düzeyde olduğunu ve daha iyi olabilmeniz için neler yapmanız gerektiğini anlatan öğretmeniniz tarafından da bir değerlendirmeye tabi tutulacaksınız. Muafiyet türü ne olursa olsun, bu; sizin ikinci dilde metin okumaktan muaf tutulduğunuz anlamına gelmez.

  Hedef Kitle

  İlkokul ve orta eğitim öğrencileri

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

  Yasalar

  Bkz. Eğitim Yasası Yönetmeliği §§ 1-11, 3-22  ve 4-15 (yetişkinler için geçerlidir) ve itiraz için geçerli bölüm.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Eğitimden muaf tutulma başvurusunu bölgesel dillerde yazılı olarak gittiğiniz okulun müdürüne göndermelisiniz.  Aynı şey, notla değerlendirme muafiyeti başvurusu için de geçerlidir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Okul, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce okula başvurarak bunu temin edebilirsiniz.

  Dosya inceleme süresi

  Okul konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun değilseniz, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde itiraz edebilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, okul ile iletişime geçebilirsiniz. Okul kararında ısrar ederse, dava itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe (ilkokul öğrencileri için) ve ilçe belediyesi itiraz kuruluna (orta öğretim öğrencileri için)  gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 16:24