Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Kişisel yardımcı

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Aktif bir serbest zaman geçirmek veya izole edilmiş bir hayattan çıkmak için yardıma ihtiyacınız varsa kişisel yardımcı başvurusunda bulunabilirsiniz. Kişisel yardımcı belediyeden bir ücret alır. Evde buluşursunuz veya kafeye, sinemaya gidersiniz veya birlikte başka aktivitelerde bulunabilirsiniz. Belirleyici olan sizin ilgi alanlarınız ve ihtiyaçlarınızdır. Hizmet bireysel olarak veya gruplar halinde verilebilir.

  Hedef Kitle

  Engellilik, yaş veya sosyal sorunlardan dolayı kişisel yardımcıya ihtiyaç duyan kişiler ve aileler

  Kriterler/Koşullar

  Belediye sizinle işbirliği içinde, kişisel bir yardımcı mı yoksa diğer hizmetlerin mi verilmesi mi gerektiğini belirleyecektir. Belirleyici olan sizin veya ailenizin ihtiyaçlarıdır.

  Hizmet bedeli

  Hizmet ücretsizdir. Kişisel yardımcının masrafları için sizden ücret alınmayacaktır.

  Yasalar

  Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bkz. Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 3-2.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Kişisel yardımcı başvurusunda yardım almak için belediye ile iletişime geçebilirsiniz veya ihtiyacınız olduğunda başkalarından size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Sizin adınıza bir başkası başvuruda bulunacak ise, bunun için vekalete sahip olması gerekir.

  Ekler

  Sizin için başka bir kişi başvuruda bulunacak ise, bir vekaletname eklemeniz gerekir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.03.2018 12:38