marker.kommune.no

Innbyggerundersøkelse

Situasjonsbilde, telefonsvarer

Grunnlagsdokument for 4K og 6K er nå ferdig forhandlet og skal danne grunnlag for et retningsvalg i kommunen.

I disse dager vil Opinion ringe mange hundre av dere for å få deres vurdering av alternativene.

Avtalen kan dere hente i trykt form på servicetorget og biblioteket eller hente ned elektronisk her -

 

Tips en venn Skriv ut