Innbydelse til informasjonsmøte for grensegjengere

Grensetjenesten Norge - Sverige inviterer til informasjonmøte angående regelverk når du bor i et land og jobber i et annet land.

Se  HER   for invitasjon.