marker.kommune.no

Informasjon vedrørende Marker bibliotek

Biblioteklogo

Fremdrift med nytt brannvarslingsarbeid ved Marker rådhus går som planlagt, og biblioteket forventes å kunne åpne for meråpent i løpet av uke 14, med forbehold ifht utfordringer som kan komme.

Det vil komme ytterligere informasjon medio mars.