Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Rus- og psykisk helsetjeneste/Informasjon vedrørende kartleggingsverktøyet BrukerPlan

Informasjon vedrørende kartleggingsverktøyet BrukerPlan

Bilde KoRus Øst

 

INFORMASJONSSKRIV TIL BRUKERE AV KOMMUNALE TJENESTER

Kommunen der du bor ønsker å ha en oversikt over situasjonen til sine tjenestemottakere. KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) har utviklet et kartleggingsverktøy som heter BrukerPlan.

De som arbeider med brukerne i de ulike kommunale tjenestene, kartlegger hvordan det står til med bolig, økonomi, arbeid/aktivitet, nettverk, rusmiddelbruk, fysisk og psykisk helse. De fleste kommunene kartlegger i BrukerPlan.

Ved å gjøre denne systematiske kartleggingen får politikere og ansatte i de kommunale tjenestene en god oversikt over hvor mange som er bostedsløse, hvilke tjenester brukerne mottar og mye nyttig informasjon på levekårsområder som det er viktig å vite om. Slik får en oversikt over hvilke områder det kanskje må satses på, og således gi bedre tjenester for brukerne.

Når du som bruker blir kartlagt i BrukerPlan, er personvernet strengt ivaretatt etter gjeldende regler og datatilsynet har godkjent verktøyet. Du som bruker skal opplyses om at kommunen kartlegger deg i BrukerPlan, og det skal opplyses om dette i din journal.

Du kan be om å få se hva som er kartlagt om deg.

 

Jeanette Rundgren og Atle Holstad

KoRus-Øst

Tips en venn Skriv ut