Informasjon vedr. Regionreformen - bytting av kommunenummer.

kommunevåpen1

Viktige datoer:  

 • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.
  • Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.
    
 • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.
  • Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden
    
 • I tillegg anbefaler Kartverket, at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysingen innen 29. november 2019.  

​Vedr. spørsmål:  Ta kontakt med Kjell Roger Ruud, tlf. 926 25 956