Informasjon vedr hjemmehjelpstjenesten

Se vedlagte brev fra virksomhetsleder på Marker bo- og servicesenter, se   HER