Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Skole og SFO/Nyheter skole

Informasjon vedr betaling sfo/barnehage

Barnehage

Regjeringen besluttet i går at foresatte ikke skal betale for barnehageplass og SFO plasser som koronatiltakene hindrer dem i å benytte. Kommune og private barnehager skal fullt ut kompenseres for bortfall av disse inntektene.

Marker kommune vil ved neste fakturering av barnehage/sfo trekke fra det foreldre/foresatte allerede har betalt for mars, dette skal avregnes i april faktura hvis alt er normalt igjen da.

Har dere spørsmål rundt dette er det bare å kontakte økonomiavdelingen i Marker kommune.