Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Skole og SFO/Nyheter skole

Informasjon til elever og foresatte om Koronavirus

heart_in_hands_pc_400_clr_png

Vi går ut med denne informasjonen for å fortelle hvordan vi som skole forholder oss til, og hva vi anbefaler i forbindelse med virusutbruddet. Legg spesielt merke til anbefalingene for å unngå smittespredning. 

Vi er opptatt å formidle informasjon som er nøytral, og som ikke bidrar hverken til å bagatellisere eller hause opp situasjonen. Det ikke rart at mange er redde for Koronaviruset. Mediedekningen er massiv og på nett florerer det av konspirasjonsteorier og falske nyheter. Vi skal ha respekt for at noen kan oppleve det som skjer som ubehagelig, og da er saklig informasjon viktig. 

 

Kort om sykdom og smitte 

Vi forholder oss til det Folkehelseinstituttet (FHI) sier, og følger de råd de gir for å forebygge smittespredning. 
 
Selv om viruset gjør de aller færreste veldig syke, er det viktig å hindre at folk som er ekstra sårbare for et lungevirus ikke blir smittet. Det gjelder for eksempel folk som fra før av har en sykdom som gjør dem utsatt. Det finnes ennå ikke vaksine eller medisiner mot viruset. 
 
De viktigste rådene fra FHI er å ha god hostehygiene, god håndhygiene, å ikke reise til utsatte områder og å unngå kontakt med syke. 
 
Hvis du tror du er syk må du ringe fastlegen din eller legevakta. 

 

Les mer her: 
 FHI: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  
 
Marker skole følger kommunens retningslinjer, og anbefaler hjemmekarantene for de som har vært på reise i områder med utbredt smitte, eller som har hatt nærkontakt med et bekreftet tilfelle. 
 
Tiltak: Så lenge ingen i husstanden har symptomer på covid-19 (korona), anses de ikke å utgjøre en risiko for smitte. Det settes ikke inn tiltak utover det å følge spesielle råd for beskyttelse gjennom håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.   
 
Det er viktig at personer som er i hjemmekarantene og helsepersonell som er i kontakt med disse, er årvåkne på om nærkontakten utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. I så fall defineres personen som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes for videre vurdering og testing.  
 
Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å: 

 

-ikke gå på jobb eller skole 

-unngå reiser og ikke ta offentlig transport 

-unngå andre steder der man lett kommer nær andre, f.eks treningssenter, kino og lignende. 

 

Hjemmeisolering vil iverksettes av helsepersonell ved mistenkt og bekreftet tilfelle.  
 

Bekreftet tilfelle: de som er bekreftet smittet med covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus. 

Mistenkt tilfelle: de som er syke og prøvetas for covid-19. 

 

Hjemmeisolering innebærer at pasienten holder seg hjemme, og følger anbefalte smitteverntiltak.  

 

Det er ikke påvist tilfeller av smitte her i Marker. Denne informasjonen er kun ment som informasjon og forebygging.  

 

Vi har benyttet denne filmen i klasserommene for å samtale om situasjonen. Se gjerne denne sammen hjemme også.  

 

 

 

Marker skole v/rektor 08.03.20