Testsenteret på grensen er nå stengt

Fra 1. april er tilbudet om testing på vårt grensetestsenter avviklet.

Vi har også stengt vår Korona-telefon og Korona-mail

Endringer i smitteverntiltak fra 12.02.2022

Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 måneden

 

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

Skoler, barnehage og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

Inn og utreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

Lettelser i de fleste tiltak fra 01.02.2022

Regjeringen har, tirsdag 1. februar, fattet vedtak om endringer i covid-19 -tiltak

Alle endringene gjelder fra kl 23.00 tirsdag 1. februar 2022

Du finner detaljert informasjon om endringene på linkene øverst på siden

Her er en oversikt over endringene

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det betyr i praksis at skoler og barnehager går til grønt nivå.

Høyere utdanningsinstitusjoner

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Regjeringen anbefaler at høyskoler, universiteter og fagskoler legger opp til at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning.
 • Høyere utdanningsinstitusjoner behøver ikke følge anbefalingen om 1 meters avstand ved undervisning.

Organisert idrett og fritidsaktiviteter

 • All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt.

Arbeidsliv

 • Regjeringen anbefaler at folk holder 1 meter avstand til hverandre
 • Regjeringen anbefaler at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye bruk av hjemmekontor som er riktig for den enkelte arbeidsplass. Ved en slik vurdering bør arbeidsgiver legge vekt på sannsynlighet for smitte på arbeidsplassen og hvor sårbar virksomheten er for et høyt, samtidig sykefravær.
 • Arbeidsgivere bør ta hensyn til at det er mulig å holde avstand på arbeidsplassen.

Serveringssteder

 • Det er ikke lenger skjenkestopp
 • Det er heller ikke krav om bordservering
 • Serveringssteder skal legge til rette for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.

Arrangementer og sammenkomster

 • Det er ingen begrensninger på hvor mange gjester du kan ha hjemme, eller antall deltakere på private eller offentlige sammenkomster.
 • Det er fortsatt krav om smittvernfaglig forsvarlig drift (se under)
 • 1-meterskravet gjelder ikke for personer som sitter på faste tilviste plasser.
 • Det betyr at det er mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass.

Testing, smitte og isolasjon

 • Isoleringstiden for deg som er smittet er nå fire dager.
 • Du som er smittet, kan avslutte isolering etter fire dager, hvis du har vært feberfri i minst 24 timer.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene  
 • Regjeringen anbefaler at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.
 • Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefaler regjeringen at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette -til sammen ni dager.
 • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
 • Regjeringen anbefaler at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du bør unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun test ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden

Smittesporing

 • Hvis du er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter. Kommunen kan hjelpe deg ved behov.
 • Du bør registrere positiv selvtest hos kommunen.
 • Regjeringen anbefaler at du også registrerer positiv test i appen Smittestopp.

Avstand og soisal kontakt

 • Anbefalingen om 1 meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer gjelder fortsatt.
 • Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Regjeringen anbefaler fortsatt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand til andre.

Munnbind

 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, i taxi og på innendørs stasjonsområder.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift betyr at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Virksomheten må ha rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Disse virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Biblioteker, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbassenger, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

 

 

Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat

Det er nå endringer i regelverket knyttet til testing og registrering

Du som har tre vaksiner bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest

 • Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)
 • Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.
 • Hvis du er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:
  • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
  • Uvaksinerte
  • Personer i risikogrupper
  • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

 

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Du får gratis selvtest fra kommunen hvis du har symptomer For å få gratis selvtest, kan du henvende deg til servicetorget i rådhuset eller på testsenteret
 • Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i seks døgn og selv informere nærkontakter. Informasjon om isolasjon på helsenorge.no

Registrering av positivt resultat på selvtest

 • Hvis du får positivt resultat på selvtest (testen viser at du har covid-19) ber vi om at du registrerer det.
 • For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.
 • Du kan registrere det positive resultatet her Selvregistrering av koronatester og nærkontakter | ReMin

Om selvtester og sikkerhet

 • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
 • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

 

Svært stort smittetrykk i kommunen 21.01.2022

Marker kommune opplever et svært høyt smittetrykk, noe som har berøret både skole, barnehager og sykehjem. Siste uke har 62 personer testet positivt og vi er i dag på nesten 3.000 pr 100.000.

Smittesituasjonen medfører at det er mange nærkontakter, og vi oppfordrer derfor våre innbyggere til å være spesielt forsiktige - hold god avstand og bruk munnbind der det ikke er mulig. Hold deg hjemme om du har symptomer og ha en lav terskel for å teste deg. Det er gratis å teste seg på vårt testsenter og vi hår åpent døgnet rundt. Vi har selvtester til utdeling på testsenteret og på servicetorget.   

MBSS er inntil videre stengt for de fleste aktiviteter og besøk.

Smitte på legekontor 21.01.2022

En person som har besøkt legekontoret denne uken har testet positivt, med den følgen at også en av legene er smittet.
Vi oppfordrer alle som har vært på legekontoret denne uken (uke 3) å følge ekstra nøye med på eventuelle symptomer.
Om det utvikles symptomer, så anbefaler vi at du tester deg ved selvtest eller på testsenteret, og at du ellers holder deg hjemme. 

 

Tiltak gjeldende fra 14.01.2022

Regjeringen har besluttet nye tiltak som vi gjengir de fleste av under, men henviser til linkene øverst på siden for en fullstendig oversikt.

Marker kommune forholder seg til disse, men kriseldelsen har besluttet å holde skole og barnehage på gult nivå ut januar. Vi opprettholder inntil videre også sporingsaktiviteten på samme nivå som i dag. 

Generelle smittevernråd

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt

 • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett
 • Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
 • Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære
 • Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig
 • Anbefaling om å unngå håndhilsning
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt
 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

 

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

 

Barnehager, skoler og SFO

 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
 • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

Arbeidsliv

 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om 1 meters avstand
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Arrangementer og sammenkomster

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
  Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
  Utendørs: Maks 50 personer.
  Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Munnbindpåbud for publikum.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Kollektivtransport

 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.
 • Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.
 • I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

Serveringssteder

 • Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
 • Skjenking skal skje ved bordene.
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Karantene og testing

 • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

  Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør overholdes for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Innreise – ankomst Norge

 • Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.
 • Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.
 • Reisende som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i tillegg teste seg før avreise til Norge.
 • Reisende som ankommer fra et land med karanteneplikt og som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i innreisekarantene.

 

Nye bestemmelser for innreise til Sverige gjeldende fra 28.12.2021

Sverige innfører nå krav om negativ test nyere enn 48 timer for innreise til Sverige. Koronasertifikat er ikke lenger gyldig eller nødvendig dokumentasjon.

Testkravet gjelder ikke svenske statsborgere, grensependlere eller studenter.

Testsenteret på grensen er primært for å teste de som skal inn i Norge. De som trenger bekreftelse for å reise til utandet, herunder Sverige, henvises til private øktører som tilbyr slik test.

Innbyggere i Marker som har behov for å krysse grensen, kan uten kostnad få utført slik test på testsenteret. Dette begrunnes med lang avstand til privat testmulighet og at mange i Marker har familie og venner rett over grensen. 

Bestemmelsene kan du lese her.

 

Tiltak gjeldende fra 15.12.2021

Regjeringen offentliggjorde i går en rekke nye tiltak for å begrense smitteutviklingen i samfunnet. Mange av disse tiltakene har Marker kommune tidligere hatt som anbefaling, men de innføres nå som nasjonal forskrift. Vi gjengir tiltak og anbefalinger nedenfor, men vi anbefaler våre innbyggere å følge med på de linkene vi har lagt inn ovenfor. Der vil eventuelle endringer og oppdateringer bli gjort fortløpende.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. (nytt)

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. (nytt)

For arrangementer gjelder disse reglene:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement, se nedenfor.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)
 • Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende untak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak. (nytt)

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Skjenkestopp, inne og ute. (nytt)
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing (nytt)
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.
 • Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted. Serveringsstedet skal ivareta smittevernet (nytt)

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt. (nytt)
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for: (nytt)
  • individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.
  • skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum. (nytt)
 • Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted (gjeldende) eller inntar mat eller drikke sittende. (nytt)
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. (justert)

Karantene

Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager. (nytt)
 

Tiltak gjeldende fra 09.12.2021

Fra midnatt, natt til torsdag 9. desember, innfører Regjeringen nasjonale koronatiltak. Dette betyr blant annet at kravet om 1 meters avstand innføres, vi skal begrense antall nærkontakter, påbud om munnbind, hjemmekontor, begrenset antall på innendørs arrangementer og ved sosiale sammenkomster. Mye av dette kjenner vi igjen fra våre lokale anbefalinger, men nå er det nasjonale pålegg og anbefalinger som gjelder. I tillegg har vi i Marker litt ekstra fokus på testing og sporing.

Les de nasjonale føringen her

Oppsummering av tiltakene

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24.00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt. .
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler, barnehager og SFO

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Nye bestemmelser innført fra om med 01.12.2021

Det er innført forskrift for regionale tiltak i store deler av Oslo og Viken på grunn av ny virusvariant og høyt smittepress.

Tiltakene kan du lese her.

Det er også nye regler for innreise til landet, som medfører plikt til registrering og test for de aller fleste (gjelder ikke pendlere)

 • Pendlere fra regioner underlagt karanteneplikt skal testes hver 7. dag
 • Pendlere fra regioner uten karanteneplikt skal ikke teste seg i det hele tatt

Innreisebestemmelsene kan du lese her

Oppfordring til publikum

Smittetrykket er nå stort i Marker og en ny virusvariant gjør situsjonen mer utfordrende.

For at vi skal kunne slå ned smitten rask og få en tilnærmet normalt julefeiring, har vi følgende sterke anbefalinger:

 • reduser antall nærkontakter så mye som mulig
 • hold avstand (1 m)
 • bruk selvtest eller hurtigtest ved minste mistanke
 • test deg før du skal på arrangement
 • følg oppfordringene om vaksinering

I tillegg gjelder de generelle rådene om

 • god håndhygiene - vask hendene hyppig
 • hold deg hjemme om du er syk

Informasjon til nærkontakter

Dette gjelder for deg som er nærkontakt

Utstyr til selvtest kan hentes gratis på testsenteret på grenen.

Du kan også kontakte testsenteret for veiledning – tlf. 940 25 368

Informasjon til deg med symptomer

 • Hold deg hjemme
 • Du bør teste deg for SARS-CoV-2 på testsenteret på grensen. Klikk her for å se det som gjelder etter at du har testet
 • De du bor sammen med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.  
 • Hvis du er definert som nærkontakt til husstandsmedlem som har fått påvist covid-19 og du selv får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en test.
 • Det er gratis for alle som oppholder seg i Norge å teste seg for covid-19 på kommunale testsentra. Dette gjelder også personer uten personnummer (personer uten lovlig oppholde/papirløse migranter).

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.  

Du kan også kontakte testsenteret for veiledning – tlf. 940 25 368

Dette gjelder ved positiv selvtest

Her er link til hva som gjelder når du har tatt selvtest

Dette gjelder når du er i hjemmeisolering:

 • Kontakt testsenteret for PCR-test
 • Kontakt dine nærkontakter og be de sette seg inn i hva som gjelder
 • Du skal tilstrebe å holde helt avstand til andre. For barn og personer med behov for helsehjelp, må omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Du bør ha ditt eget rom og helst eget toalett og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Bor du sammen med andre, bør du isolere deg på rommet ditt og holde helt avstand til de du bor med. Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong forutsatt avstand til andre.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Hvis du må være nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, er det anbefalt at du benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt er det anbefalt at husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 2 meter. Barn i barneskolealder og yngre er ikke anbefalt å bruke munnbind. For barn under 2 år er bruk av munnbind frarådet.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du skal ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. Se også: Rengjøring under og etter hjemmeisolering.
 • De du bor sammen med som er uvaksinerte eller delvaksinerte, bør følge anbefalt testregime(se over).
 • De du bor sammen med, må også være nøye med håndhygiene. Det er særlig viktig at de du bor sammen med vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der du som er isolert oppholder deg, og etter kontakt med deg eller utstyr du har brukt, og særlig før de forlater huset

Du kan også kontakte testsenteret for veiledning – tlf. 940 25 368

Lokal informasjon 01.12.2021

Marker kommune har over lengre tid hatt et lavt smittetrykk sammenliknet med kommunene rundt oss. I de siste dagene har også vi hatt en del smittetilfeller.
Faktisk så mye som 10 % av det totalt antall smittede siden pandemien brøt ut, er kommet i løpet av de siste par ukene.
Smitten spres raskt og i ulike grupper. Kommunen har i dag valgt å sette en skoleklasse i karantene, fram til avlagt test.

Vi praktiserer i Marker en noe utvidet TISK i forhold til de nasjonale føringene, og tar fortsatt ansvar for smittesporingen kommunalt.
Dette gjør vi for å ha en så god oversikt som mulig. Kommunen er godt i rute når det gjelder vaksinering og forebyggende tiltak.
Smitteutviklingen gjør også at vi viderefører testsenteret utover vinteren.

Nye innreiseregler fra 26.11.2021

 • Det blir nå et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll.
 • Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.
 • Søknadsordningene til Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet avvikles.
 • Det vil etter omstendighetene fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Manglende dokumentasjon på dette vil også kunne medføre bortvisning. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.
 • Det gjeninnføres krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Dette vil gjelde uansett avreiseland, men ikke for reisende under 18 år.
 • I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Hittil har plikten kun omfattet personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Denne plikten gjelder for alle som ikke kan dokumentere gjennom koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.
 • Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.
 • Nasjonalt kontrollsenter for innreisende oppbemannes slik at kontrollaktiviteten der gjenopptas og kommunene dermed vil kunne få informasjon om reisende som det kan være grunn til at kommunene følger opp.
 • Regjeringen gjør ingen endringer i reglene om innreisekarantene. Karanteneregelverket vil trolig gjelde hele vintersesongen
 • Karantenehotellordningen videreføres inntil videre som tilbud til de uten annet egnet oppholdssted.

Oppdatering 12.11.2021

Regjeringens pressekonferanse ga ikke nye nasjonale tiltak, med ett unntak:

Dersom du er uvaksinert og bor sammen med en som får påvist korona, må du teste deg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 dager. Testplikten gjelder helt til det har gått 7 dager etter siste gang de hadde nærkontakt.

Ellers gjelder:

 • Krav om isolasjon hvis man får påvist covid-19 (de som bryter dette risikerer bot)
 • Vask hendene ofte
 • Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.
 • Hold deg hjemme og test deg ved nyoppståtte luftveissymptomer

Det vil komme bestemmelser for uvaksinert helsepersonell, og også tiltak ved innreise vil vurderes.

Viktig oppfordring 05.11.2021

Pandemien er ikke over, og smittetrykket øker i mange land, også i Norge.

For at vi skal kunne unngå nye lokale, regionale eller nasjonale tiltak, så må alle følge de anbefalingene som blir gitt:

 • god håndhygiene - vask hendene hyppig
 • hold deg hjemme om du er syk
 • bruk selvtest eller hurtigtest ved minste mistanke, og gjerne også før du skal på større arrangement

Vaksine er avgjørende

 • vi oppfordrer så sterkt vi kan at de som ikke er vaksinert lar seg vaksinere
 • de som er i de aktuelle gruppene for 3. dose, oppfordres til å ta denne
 • eldre og risikogrupper oppfordres også til å ta influensavaksine

Følger vi disse oppfordringene, slipper vi pålegg som vanskeliggjør årets julebordsesong og julefeiring.

Smitteutvikling 01.11.2021

Det er ytterligere to smittettilfeller i Marker, og det er grunn til å tro at det vil komme flere.

Vi kontakter berørte elever, og i samråd med FHI har vi bestemt et testregime:

Alle som er å betrakte som nærkontakter skal testes dag 1, 3 og 5, eller når det oppdages symtomer.

Vi mener at vi foreløpig har god oversikt over situasjonen og følger utviklingen nøye.

Smitteutvikling 31.10.2021

Utbruddet i bedriften har forgreninger til skole og barnehage. Vi har i dag også fått påvist smitte hos en deltaker i speiderleiren som har blitt avholdt i helgen. Det er mange nærkontakter her, og potensielt mange nye tilfeller.  Dette har gjort at vi har endret noe på anbefalingen som vi ga fredag. 
 
Nærkontakter til første tilfelle på skole, dvs fra fredag:

Test på fredag: selvtest eller HT
Test på mandag før de drar på skole: HT+/PCR
Test på torsdag: selvtest eller HT

 Voksne

 • Vaksinerte voksne som ikke har symptomer og kan vise til en negativ HT tatt ved grense på mandag, kan jobbe på mandag. Selvtest/HT på torsdag
 • Ikke vaksinerte personell og de med milde symptomer må vente på PCR. Selvtest/HT på torsdag
 • Voksne med moderate symptomer skal ikke på jobb. Test regime er det som er oppgitt ovenfor.

Barn

 • Barn uten symptomer skal ta en HT før de skal på skole på mandag og på torsdag.
 • Barn med milde nystartede symptomer må vente på PCR. I tilfelle PCR ikke tatt, bør foreldre selv vurdere om de vil sende barna på skolen. Selvtest/HT på torsdag
 • Barn med moderate symptomer skal ikke på skole før de er friske. Testregime er det som er nevnt ovenfor.

 

Nærkontakter til smittetilfelle i speiderleir

Test i dag eller i morgen før skole: selvtest eller HT (hurtigtest)
Test på onsdag før de drar på skole: HT+/PCR
Test på lørdag: selvtest eller HT

 Voksne

 • Alle som ikke har symptomer uavhengig av vaksinasjon status og kan vise til negative test kan dra på jobb eller skole.
 • Har du symptomer så bli hjemme

Barn

 • Barn med milde nystartede symptomer: foreldre bestemmer om de skal på skole eller om de skal vente på svar på 2. test
 • Barn med moderate symptomer skal ikke på skole før de er friske. Testregime som ovenfor.
 • Nærkontakter til smitte i 4. og 5 klasse på fredag og som har deltatt på speiderleir, følger nytt testregime (gjengitt ovenfor)

 

Smitteutbrudd 29.10.2021

Fredag 29. oktober ble det registrert et større antall smittede i en bedrift i Marker, så vidt mange at det er å betrakte som et lokalt utbrudd. 
Det er ikke et utbrudd i kommunen som sådan, men i bedriften. Smitten berører likevel et stort antall personer, da også to klassetrinn på skolen og Trollhaugen barnehage er berørt.

Alle de berørte er blitt kontaktet og har fått informasjon om hva de skal gjøre. Om dere ikke er kontaktet, så er dere heller ikke direkte berørt. Vi ønsker likevel å presisere anbefalingen om å holde seg hjemme om en har symptomer, og at det skal være en lav terskel for å la seg teste. Vi har fortsatt et gratis og døgnåpent testsenter mellom Ørje og grensen.

 

Etter dialog med Folkehelseinstituttet gir vi nå følgende informasjon tl de som er berørt og kontaktet (gjelder ikke øvrige innbyggere)

Skole og barnehage:

Voksne

 1. Vaksinerte voksne som ikke har symptomer og kan vise til en negativ HT tatt ved grense på mandag, kan jobbe på mandag. 
 2. Ikke vaksinerte personell og de med milde symptomer må vente på PCR. 
 3. Voksne med moderate symptomer skal ikke på jobb

Barn

 1. Barn uten symptomer skal ta en HT ved grensen før de møter på skole på mandag.
 2. Barn med milde symptomer må vente på PCR. I tilfelle PCR ikke blir tatt, bør foreldre selv vurdere om de vil sende barna på skolen.
 3. Barn med moderate symptomer skal ikke på skole før de er friske

Bedrift:

 1. Vaksinerte voksne som ikke har symptomer og kan vise til en negativ HT tatt ved grense på mandag, kan jobbe på mandag. Det anbefales munnbind mens en venter på svar på PCR-test.
 2. Ikke vaksinerte personell og de med milde symptomer må vente på PCR.
 3. Voksne med moderate symptomer skal ikke på jobb før de er friske.

Anbefalingene er gitt med utgangspunkt i situasjonen søndag ettermiddag og kan endres på kort varsel, dersom forholdene tilsier der. 

 

Symptomer:

Milde symptomer: snørr og lett forkjølelse

Moderate symptomer: hoste, feber, hodepine, snørr osv

Hodepine alene er typisk blant vaksinerte. .

 

Endringer i karantenebestemmelsene fra 27.09.2021


Kravene om smittekarantene erstattes nå med følgende anbefalinger

 

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg i et av følgende testregimer:

1. Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager
2. NAT/PCR-test annenhver dag i 7 dager

Dagene telles fra når den smittede isoleres. 

Hvis man ikke gjennomfører et av disse testregimene, bør man avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Delvaksinerte anbefales å teste seg så snart de er informert om at de har vært  i nærheten av en smittet person. Det holder med en test for denne gruppen og testingen kan enten gjøres med NAT/PCR-test eller hurtigtest ved teststasjon eller med selvtest. PCR sidestilles med hurtigtest og selvtest. Testen kan tas straks.

Fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 behøver ikke å teste seg. 

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer. 

Øvrige nærkontakter

Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. Det holder med en test for denne gruppen og testingen kan enten gjøres med NAT/PCR-test eller hurtigtest ved teststasjon eller med selvtest. PCR sidestilles med hurtigtest og selvtest. Testen kan tas straks.

Delvaksinerte, fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 behøver ikke å teste seg.

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer. 

Ved høyt smittetrykk der hver enkelt smittet har mange øvrige nærkontakter, kan denne gruppen bli stor. Kommunen må selv kunne prioritere og avgjøre i hvilken grad de skal tilby selvtester til disse.

Barn under 12 år

 

Når barn under 12 år er definert som husstandsmedlemmer, tilsvarende nære eller øvrige nærkontakter til en smittet person, avgjør foresatte om de ønsker at barnet testes

Smitteverntiltak fjernes fra 25.09.2021

 • Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Dette gjelder fra og med lørdag 25. september kl. 16.
 • Nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) gjelder i fra mandag 27. september.
 • Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere. 
 • Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer. 
 • Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  
 • Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.
 • Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

Anbefalinger gjeldende fra 24.09.2021

Marker kommune følger de nasjonale bestemmelsene. I takt med at samfunnet åpnes, legges større ansvar over på den enkelte. Vi ønsker derfor å understreke behovet for fortsatt å følge de grunnleggende smittevernreglene knyttet til hygiene og å holde seg hjemme om en er syk. 

Lokale anbefalinger:

 1. Alle ansatte innenfor helsetjeneste som ikke er vaksinert skal bruke munnbind under hele arbeidsdagen.

Anbefalingen gjør at vi omtales som en av svært få kommuner i landet som fortsatt har tiltak. Det er imidlertid kun en anbefaling, og ikke et pålegg. Inntil videre vil vi opprettholde denne anbefalingen.

Vi har god kapasitet på vårt døgnåpne testsenter, slik at alle som vil kan få testet seg raskt.

 

Risikogrupper får vaksinering med 3. dose fra 23.09.2021

Alle som er innenfor de bestemte risikogrupper skal vise til en dokumentasjon som bekrefter at det skal få sin 3. dose.

Sted: Marker Rådhus
Timebestilling: 454 03 925

Dokumentasjon som godkjennes i Marker er:

 • Epikrise eller et brev fra spesialist som bekrefter behov for 3.dose.
 • Legeerklæring fra fastlege som bekrefter at pasient kan få sin 3.dose
 • Medisinliste fra fastlege eller sykehuslege som bekrefter at pasient bruker immundempende medisiner.

Andre typer dokumentasjon er ikke godkjent hos oss.

De som fyller krav ang 3.dose er de som kommer under gruppene under:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte.

Dokumentasjon som godkjennes i Marker er:

Epikrise eller et brev fra spesialist som bekrefter behov for 3.dose.
Legeerklæring fra fastlege som bekrefter at pasient kan få sin 3.dose

Medisinliste fra fastlege eller sykehuslege som bekrefter at pasient bruker immundempende medisiner.

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/aktuelle-saker/2021/oversikt-over-medikamentell-behandling-av-immunmedierte-lidelser-der-vi-anbefaler-3.dose-med-vaksine-mot-covid-19/

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Må ha dokumentasjon fra legespesialist.

 

Anbefalinger gjeldende fra 04.09.2021

Marker kommune følger de nasjonale bestemmelsene, men med forsterkede anbefalinger på de områder som fremgår under. I takt med at samfunnet åpnes, legges større ansvar over på den enkelte. Vi ønsker derfor å understreke behovet for fortsatt å følge de grunnleggende smittevernreglene knyttet til hygiene, avstand og å holde seg hjemme om en er syk. Anbefalingene om å holde en meter avstand gjelder også for fullvaksinerte.

Fra de nasjonale anbefalingene: 

 • Hjemmekontor eller fleksibel arbeidstid anbefales for å redusere antall ansatte til stede der dette er praktisk mulig
 • Fysiske møter på arbeidssted begrenses, særlig samlinger for mange ansatte

Lokale anbefalinger:

 1. Det anbefales sterkt bruk av munnbind der en ikke er trygg på at en meters avstand kan overholdes. Butikker og virksomheter er selv ansvarlig å informere og kontrollere dette.
 2. Det anbefales at butikker og virksomheter har kontroll på antall kunder, for å unngå at det er mange personer til stede samtidig. Antall bør merkes ved inngang og overholdes
 3. Serveringssteder skal kunne dokumentere sine rutiner og etterleve disse
 4. Treningssenter og 1:1-tjenester skal kunne dokumentere sine rutiner og etterleve disse.
 5. Arrangement kan gjennomføres i henhold til nasjonale bestemmelser. Det skal være en ansvarlig for hvert arrangement som sørger for at retningslinjer overholdes. Arrangement over 25 deltakere skal meldes til kommunen (gjelder ikke private arrangement) korona@marker.kommune.no  
 6. Alle ansatte innenfor helsetjeneste som ikke er vaksinert skal bruke munnbind under hele arbeidsdagen.
 7. Fullvaksinerte som blir betraktet som nærkontakter innenfor helsetjeneste skal teste seg dag 1 og dag 3 og skal ikke på jobb før svar på siste test er klar. Dersom dette fører til store utfordringer for arbeidsplassen, kan det unntaksvis gis tillatelse til at arbeidstaker skal jobbe, men da med munnbind.
 8. Fullvaksinerte som blir betraktet som nærkontakter innenfor skole og barnehage skal teste seg dag 1, dag 3 og dag 7. Unntak fra karantene beholdes.
 9. For ansatte som jobber eller bor utenfor Marker er det anbefalt hyppig testing. Dette gjelder også de ansatte som har flere arbeidsforhold. Hyppighet av testing kan avtales med arbeidsgiver.

Marker kommune iverksetter vaksinering av aldersgruppen 12-15 år i løpet av kort tid. 

Bruk av selvtest planlegges innført med det første, men foreløpig har vi god kapasitet på vårt døgnåpne testsenter, slik at alle som vil kan få testet seg raskt.

Nye regler for utenlandsreiser

Fra 5. juli vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Regjeringen har gjort flere endringer på bakgrunn av FHIs ukentlige landvurdering, og langt flere land blir nå grønne. For første gang har FHI også vurdert noen utvalgte øygrupper i Europa samt utvalgte tredjeland.

Alle endringene trådte i kraft fra midnatt, natt til mandag 5. juli.

Selv om store deler av Europa nå blir grønt, og flere dermed kan reise inn i landet uten å måtte gå i innreisekarantene, vil det fortsatt være regler om innreiseregistrering og testing på grensen for de som kommer fra grønne land.

Følgende regioner i Sverige blir grønne:

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götland, Örebro og Östergötland.

Värmland er fortsatt rødt

Følgende land blir grønne:

Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Færøyene, Hellas, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike. 

Følgende land fortsetter å være grønne:

Grønland og Island.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde:

Irland, Kypros, Latvia, Monaco, Nederland og Portugal (oransje).

Andorra, Spania og Storbritannia (røde).

For reisende fra Storbritannia blir det ikke lenger krav om å gjennomføre deler av karanteneperioden på karantenehotell (går fra mørkerødt til rødt).

Kilde: Regjeringen.no

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Fra torsdag 1. juli kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

Fra i dag kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. Se mer informasjon under.

Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.

For at personer som ikke har andre alternativer skal kunne hjelpes, anbefales at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre det.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse, kan koronasertifikatet ikke sendes. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil det sendes deg per post. 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen

Nyttig informasjon om utenlandsreiser

Informasjon på Helsenorge

Endrede bestemmelser fra 20.06.2021

Fra 20. juni kl 12.00 lettes det ytterligere på resriksjonene. Dette er de nye reglene 

Anbefalinger for hele landet

 • Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

 • Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige)

 • Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett

 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Regler for hele landet

Handelsnæringen

 • Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Arrangementer

Private arrangementer

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

Offentlige arrangementer (nytt)

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

   

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. (nytt)
 • Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand

 

Informasjon om kriseledelsen

Marker kommune har nå ikke en etablert kriseledelse, men denne kan etableres og møtes på kort varsel ved behov.

kriseledelsen sitter:

 • ordfører
 • rådmann
 • kommunalsjefer​
 • virksomhetsleder omsorg
 • virksomhetsleder familie og helse
 • kommuneoverlege
 • tillitsvalgt

Eventuelle spørsmål om kriseledelsens arbeid kan rettes til beredskapskoordinator Vidar Østenby, vidar.ostenby@marker.kommune.no Tlf. +47 922 40 932

Fritak fra testing og innreiseregistrering for fullvaksinerte fra 19.06.2021

Regjeringen presenterte 18. juni en rekke lettelser i innreisereglene. Av betydning for grenseoverganger er følgende:

 • Innført krav om test for reisende fra grønne land (25 / 100 000 under 4 % positive prøver) – trer i kraft 20. juni kl. 24.00
  • Etter 5. juli blir dette gjort om til å følge EUs terskelverdier.
 • Unntak fra test og innreiseregistrering for fullvaksinerte, og de som har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd, fra EØS/Schengen/Storbritannia – trer i kraft 19. juni kl. 12.00
  • Verifisering av koronasertifikat gjøres som hovedregel i grensekontrollen.
  • Det betyr at fullvaksinerte, og de som har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd, fra utenfor EU fortsatt skal testes på grensen.

Endrede bestemmelser for grensepassering fra 11.06.2020

Fra fredag 11. juni kl 15.00 åpnes det for at fullvaksinerte kan reise til Sverige uten krav om karantene ved hjemkomst. Dette forutsetter at en registrerer seg i Innreiseregisteret før retur til Norge, kan vise elektrononisk vaksinepass på grensen og tester seg ved innreise til Norge.

Både på innreisekontrollen på grensen og teststasjonen kan det som følge av dette oppstå køer.
Dersom ventetid på test overstiger 1,5 time, så kan test tas på et senere tidspunkt, men senest 2 døgn etter ankomst.

Nedenfor legges ut svar på noen spørsmål som kan være aktuelle i forbindelse med passering av grensen:


Hvem kan teste seg på Grensen? 

Alle som krysser grensen, arbeidspendlere, Marker kommune sine innbyggere

 + Andre som ønsker å betale 500,- for en test


Skal jeg testes med PCR test eller hurtigtest?

Fra. 1. april skal alle som krysser grensen testes med hurtigtest.
Kommer du fra land utenfor Europa skal du ta både HT og PCR


Hvor lang tid tar det før jeg får svar på testen?

 • Svar på PCR test vil foreligge i løpet av 1-2 dager. Er du positiv blir du ringt opp av kommuneoverlege. Hører du ikke noe på 3 dager er du negativ.
 • Svar på hurtigtest foreligger innen 30 min. Er du positiv blir du kontaktet innen kort tid av smittesporingsteamet eller testsenteret. Grensepassering får sitt svar innen 30min. Grensependler kan gå inn på jobb etter 30 min.
 • Har du norsk personnummer eller D nummer kan du se / skrive ut svaret ditt på helsenorge.no ved å logge inn med bankID
 • Hvis du ikke har personnummer eller D nummer får du utgitt en SMS kode på testsenteret. Deretter mottar du en link på din telefon. Følg linken og se ditt testsvar.


Jeg bor i rødt område, og jobber fast i Norge?

Arbeidspendler skal teste seg hver 7.dag. Da er du unntatt karantene mens du er i arbeid. På fritiden er du i karantene.

Har du nylig blitt arbeidspendler tar du med deg en negativ test fra hjemlandet som ikke er eldre enn 24 timer gammel, deretter tester du deg hver 7.dag på teststasjon.


Jeg kommer fra rødt område og skal jobbe i Norge i 3.mnd?

Du skal ha med deg en negativ test fra hjemlandet som ikke er eldre enn 24 timer. Deretter skal du teste deg på testsenteret, og deretter hver 3 dag i 10 dager.

 

Jeg er yrkessjåfør, bor i Sverige og har lastebilen min i Norge. Skal jeg teste meg?

Nei, yrkessjåfører er unntatt  

Vi oppfordrer likevel at du tester deg.

 

Gir dere ut bekreftelse på negativt testresultat på Testsenteret?

Alle med personnummer og D nummer som har bankID på mobil kan finne svaret sitt på www.helesnorge.no  

Hvis du ikke har personnummer eller D nummer får du utgitt en SMS kode på testsenteret. Deretter mottar du en link på din telefon. Følg linken og se ditt testsvar.

Vi gir også ut bekreftelse på negativt testsvar på papir.

Du må stå å vente til svar foreligger 30 min

Bekreftelse på negativt testsvar gis også til personer som går under §6j Unntak fra karantene ved alvorlig sykdom og begravelse hos nærstående brukes samme bekreftelsen som tidligere. Testen er gyldig ut samme dag som testen er tatt.

 

Koster det å ta covid-19 test på Testsenteret?

-Bor du, eller oppholder deg i Marker over tid, og har blitt henvist fra legekontoret eller koronatelefonen;           Gratis
-Ordinære grensepasseringer;  Gratis
-Grensependlere;  Gratis
-Andre; kr  500,00


Hvem skal stå å vente på svar på hurtigtest?

Grensependlere kan reise videre, men kan ikke gå inn på jobb før etter 30 min.
Marker innbyggere trenger ikke stå å vente, så sant de ikke har vært over grensen.
Grensepasserer må vente på testsenteret til testsvar foreligger.


Jeg har med meg 24 timers negativ test fra utlandet. Må jeg likevel testes på grensen?

Ja, det må du.


Skal bussen stå å vente?

Ja, bussen får ikke kjøre videre før alle på bussen har fått testsvar.

 

Jeg er arbeidspendler og tester meg hver 7. dag i kommunen jeg jobber. Kan jeg fortsatt gjøre det?

Ja, hvis du kan vise dokumentasjon på at du tester deg der du jobber, så kan du kjøre videre å teste deg der.

 

Jeg fyller ut testskjema og er ikke arbeidspendler, men formålet med reisen er jobb. Må jeg stå å vente på svar på testsenteret?

Ja, det må du.

 

Jeg har vært i rødt område på dagstur for tilsyn av hytta.

Må jeg i karantene?

Nei du får unntak av karanteneplikten. Hvis du har oppsøkt butikker eller hatt nærkontakt med andre personer enn dine husstandsmedlemmer så må du i karantene.

Må jeg teste meg?

Du trenger ikke teste deg, men vi oppfordrer likevel til å ta test.

 

Jeg skal på dagstur for tilsyn av hytta. Skal jeg teste meg på vei inn i Sverige?

Fom. 31.mai er det ikke lenger krav om negativ test for å komme inn i Sverige.


Jeg skal over grensen fra Norge til Sverige, og trenger test for å komme inn i Sverige. Må jeg betale for testen?

Pr. 31.mai kreves det ikke lenger negativ test for å komme inn i Sverige.

Trenger du likevel test: Alle som krysser grensen fra Norge til Sverige skal betale for test, også de med jobbreise, skole, samvær med barn.

Unntak: Marker innbyggere som jobber i Sverige. 


Jeg bor i Norge og jobber i Sverige. Kan jeg teste meg på grensen? Må jeg betale? Kan jeg kjøre videre?

Oppfordrer grensependlere som bor i Norge og jobber i Sverige til å teste seg på vei inn i Norge. Da er det gratis, kan bruke arbeidspendlerskjema og trenger ikke å vente.

Skal barn teste seg når de krysser grensen?

Inn til Norge: Barn skal teste seg.
Dersom foreldre eller barn motsetter seg at barnet skal ta testen, vil man ikke straffes for dette.


Jeg er fullvaksinert, eller har hatt korona siste 6 mnd.

Slipper jeg innreisekarantene?
 
Kan du dokumentere med koronasertifikat slipper du karantene.

Må jeg teste meg?
Du må teste deg ved innreise, eller innen to dager etter ankomst.

 

Jeg er beskyttet av korona (første vaksinedose for 3-15 uker siden)

Må jeg på karantenehotell?
Nei, du må ikke på karantenehotell. Du kan ha karantene på egnet sted hjemme.

 

Kan jeg teste meg ut av innreisekarantene?

Tester du negativ PCR etter 3 døgn kan du gå ut av innreisekarantene.

 

Kan ubeskyttet barn og ungdom opp til 18 år teste seg ut av innreisekarantene?

Tester du negativ PCR etter 3 dager kan du gå ut av innreisekarantene.

 

Jeg kommer fra gult område (under 25 pr 100.00 innb)  EØS, Schengen/UK

Må jeg i karantene?  Nei, det må du ikke.

 

Jeg kommer fra rødt område med moderat smitte (under 150 pr 100.000 innb) EØS, Schengen/UK

Må jeg på karantenehotell?
Nei, det må du ikke. Karantene gjennomføres på egnet sted

Kan jeg teste meg ut av innreisekarantene?
Ja, du kan teste deg ut med negativ PCR test tidligst etter sju døgn

 

Jeg kommer fra rødt område med høyt smittepress (over 150 pr 100.00 innb)

Må jeg på karantenehotell?
Ja, det må du.

Kan jeg teste meg ut av innreisekarantene?
Du kan ikke teste deg ut av karantene, men du kan teste deg ut fra karantenehotell tidligst på døgn 3. Karantenen kan fortsette i hjemmet, og du kan teste seg ut av karantene tidligst etter sju døgn.

 

Jeg kommer fra område utenfor EØS, Schengen/UK.

Må jeg på karantenehotell?

Ja, det må du.

Kan jeg teste meg ut av karantene?
Ja, du kan teste deg ut med negativ PCR test tidligst etter sju døgn

 

 

 

 

 

 

Om bruk av munnbind

Nasjonal anbefaling om bruk av munnbind er nå opphevet. Lokalt anbefaler vi å bruke munnbind hvor man ikke kan holde en meters avstand.

Situasjoner der det er lokal anbefaling eller påbud om å bruke munnbind

I noen situasjoner er det anbefalt eller påbud om å bruke munnbind. Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i, eller skal reise til, for informasjon om det er anbefaling om munnbind der.

Situasjoner der det er nasjonalt påbud om å bruke munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind hvis du er over 12 år når:

 • Du skal i reisekarantene og bruker offentlig transport fra ankomststed til karantenested
 • Du forlater Norge før reisekarantenetiden er over og benytter offentlig transport under utreisen.
 • Kommunelegen gjør særskilt vurdering av om du som er i smittekarantene kan få lov til å bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested.

Anbefaling om bruk av munnbind under hele covid-19-pandemien

Myndighetene anbefaler også at munnbind brukes i følgende situasjoner (ikke tidsbegrenset):

 • Når personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 må bryte isolasjonen sin for å reise til og fra helseinstitusjon eller for testing.
 • Når personer med mistenkt eller påvist covid-19 er nærmere andre hustandsmedlemmer enn 1 meter, dersom helsetilstanden tillater det.
 • Alternativt at husstandsmedlemmer benytter munnbind når de ikke kan overholde minst én meter avstand til en person med mistenkt eller påvist covid-19 dersom det ikke er mulig for den syke å ha munnbind på.

Se også mer informasjon om ulike typer munnbind og anbefalinger om bruk.

Nye bestemmelser gjeldende fra 27.05.2021

Fra 27. mai åpner samfunnet ytterligere og det blir lettelser i noen tiltak. Marker kommune følger de nasjonale bestemmelsene, men velger å holde skole og barnehager på gult nivå ut skoleåret. Forutsetningen for å kunne lette på tiltakene er at hver enkelt av oss tar ansvar. Dette gjelder spesielt sosiale sammenkomster privat og på områder der mange treffes.

Nasjonale regler

Arrangementer

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (nytt)
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. (nytt)
 • Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs

Nasjonale anbefalinger

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn ti gjester. (nytt)
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (Lovdata) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet (Lovdata). (nytt)

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (nytt)
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet (Lovdata). (nytt)

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. (nytt)

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing. (nytt)
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. (nytt)

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak, jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Toppidrett (nytt)

 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)

 

Tiltaksnivå etter formannskapets møte 29.04.2021

Fra 26.04.2021 kl 00.00 er det forsterkede tiltaksnivået (forskriftens kap 5b) opphevet for Marker kommune. Fra dette tidspunkt gjelder de nasjonale bestemmelsene for vår kommune. 

De nasjonale regler og anbefalinger kan du lese i sin helhet på Helsedirektoratets sider 

Kommuneoverlegen i Marker fattet i eget hastevedtak beslutning om forsterkninger av tiltaksnivået i Marker med virkning til og med 29.04.2021. Smittenivået i Marker en nå under god kontroll, og formannskapet vedtok derfor ikke videreføring av dette i lokal forskrift.
Vedtakene er omgjort til anbefalinger:

 

 • det anbefales å bruke munnbind der det ikke kan holdes tilstrekkelig avstand
 • innendørs private arrangementer anbefales kun med deltakere av kommunes egne innbyggere
 • treningssenter anbefales holde åpent kun for Marker kommunes egne innbyggere.
 • hjemmekontor og digitale møter anbefales der det er mulig

Utover de nasjonale bestemmelsene og det som er gjengitt ovenfor, så oppfordrer vi til

- minst mulig mobilitet og sosial omgang
- så lite aktivitet over kommunegrensene som mulig
- bruk av munnbind på kollektivtransport (gjelder personer over 12 år)
- at lag og foreninger følger følgende anbefaling for sin aktivitet

 • oversikt over deltakere tas vare på i 10 dager pga. smittesporing
 • utøvere/deltakere fra andre kommuner bør ikke delta, med mindre de kommer fra en kommune med samme tiltaksnivå

 

Endret tiltaksnivå fra 26.04.2021 med kommuneoverlegens hastevedtak

Fra 26.04.2021 kl 00.00 oppheves det forsterkede tiltaksnivået (forskriftens kap 5b) for Marker kommune. Fra dette tidspunkt gjelder de nasjonale bestemmelsene for vår kommune. 

De nasjonale regler og anbefalinger kan du lese i sin helhet på Helsedirektoratets sider 

Både Marker og mange av kommunene rundt oss har  et høyt smittepress. Indre Østfold kommune har fortsatt et forsterket tiltaksnivå, gjennom forskriftens kap 5b.

Kommuneoverlegen i Marker har i eget vedtak fattet beslutning om følgende forsterkninger  av tiltaksnivået I Marker

 • Plikt til å bruke munnbind der det ikke kan holdes tilstrekkelig avstand
 • Innendørs private arrangementer i tråd med nasjonal forskrift er kun tillatt med Marker kommunes egne innbyggere.
 • Treningssenter og liknende  kan holde åpent i tråd med nasjonal forskrift, men kun for Marker kommunes egne innbyggere.
 • Hjemmekontor og digitale møter der det er mulig


Utover de nasjonale bestemmelsene og det som er gjengitt ovenfor, så oppfordrer vi på det sterkeste til

- minst mulig mobilitet og sosial omgang
- så lite aktivitet over kommunegrensene som mulig
- alltid bruk av munnbind på kollektivtransport (gjelder personer over 12 år)
- at lag og foreninger følger følgende anbefaling for sin aktivitet

 • gruppeinndeling på maks 10 utøvere pr. gruppe og gruppene må ikke blandes
 • krav om oversikt over hvem som er i hvilken gruppe. Oversikten må tas vare på i 10 dager pga. smittesporing
 • dersom trening/samling inkluderer samme kohort på skole, er antall ikke vesentlig
 • utøvere/deltakere fra andre kommuner kan ikke delta, med mindre de kommer fra en kommune med samme tiltaksnivå

De forsterkede tiltakene gjelder i første omgang til og med 29.04.21, da de eventuelt blir videreført i en lokal forskrift.

Endret tiltaksnivå fra 12.04.2021

Regjeringen har 10.04.2021 i en pressemelding gitt beskjed om at gjeldende tiltaksnivå endres for en rekke kommuner i Viken, blant dem Marker.

Fra mandag 12.04.21 kl 00.00 omfattes Marker av forskriftens bestemmelser i kap 5B. Dette betyr fortsatt forsterkede tiltak i forhold til de nasjonale regler og anbefalinger, men likevel ikke fullt så omfattende som i den perioden vi nå har bak oss.

De viktigste forskjellene er:

Idretts- og fritidsaktiviteter blir tillatt også innendørs for barn og unge under 20 år, og forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger.
Vi anbefaler likevel ikke gruppestørrelser over 10 personer.

Butikker kan holde åpent. Innbyggerne anbefales å benytte lokale kjøpesentre og varehus.

Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke tillatt med skjenking.

Svømmehall kan holde åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Treningssenter kan holde åpent for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Dette er regler og anbefalinger for Marker kommune og øvrige kommuner som omfattes av forskriftens kan 5B fra 00.00 mandag 12.04.2021:

 Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Undervisningen gjøres  digitalt.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.
 • Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring
 • Institusjonene kan holde lokalene åpne dersom det er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om maksimalt 50 personer til stede
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt. 
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. 

Butikker og tjenester

 • Butikker kan holde åpent.
 • En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

 • Skjenkestopp.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
 • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Anbefalinger:

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur.  
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
 • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
 • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
 • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Spesielt om organisert aktivitet for barn og unge under 20 år

Organisert aktivitet utendørs for barn og unge under 20 år er fortsatt tillatt. Vi er svært glade vi de tilbud som gis i kommunen til denne gruppen.

Det er likevel viktig å minne hverandre på de regler som gjelder for å kunne opprettholde denne muligheten.

Som et godt eksempel på en god rutine i denne forbindelse viser vi det som fotballgruppa har sendt til sine trenere:

 • Vi må alltid holde minimum to meters avstand på treninger. Dette tror jeg alle trenerne og spillere er flinke til å overholde.
 • Vi må dele inn i grupper på maks 10 spillere pr. gruppe og gruppene må ikke blandes.
 • Vi må ha en oversikt over hvem som er i hvilken gruppe. Denne oversikten må vi (trenere) ta vare på i 10 dager pga. smittesporing.
 • Dersom en spiller i løpet av de neste 10 dagene tester positivt på covid-19, så vil de andre spillerne som var på samme gruppe (altså maks 9 andre) være å regne som nærkontakter.
 • Hustandsmedlemmer til disse 9 vil være i såkalt ventekarantene inntil spilleren har fått negativt svar på koronatesten (ikke hurtigtest, men den vanlige testen)

Det betyr at vi som trenere må fortsette å være veldig nøye på at fotballens smittevernsregler blir fulgt og at vi har kontroll på hvilke spillere som har vært på hvilken gruppe på treninga. For de som har flere treninger på ei uke kan det være lurt å ha samme gruppeinndeling så vi får færrest mulig nærkontakter.

Oppfordring etter påsken

Vi har et lavt smittetrykk i Marker sammenliknet med kommuner rundt oss. I påsken har mange likevel vært i karantene eller isolasjon som følge av smitten rett før påske. At vi ikke har fått flere smittede viser at dere har tatt situasjonen på alvor og fulgt reglene på en god måte. Tusen takk til dere som har gjort den innsatsen.

Vi ønsker å understreke behovet for fortsatt å ha så få nærkontakter som mulig, og å begrense mobiliteten mest mulig. Det anbefales ikke å reise til områder med vesentlig mer smitte enn Marker, med mindre det er helt nødvendig. Spesielt viktig er det at en ikke oppsøker sosiale sammenkomster i slike kommuner. Vi vaksinerer stadig flere, og vi ser at det vil være mulig med en delvis gjenåpning i løpet av nær framtid. For å få til dette er det viktig at vi følger de anbefalingen som gis. Gjeldende anbefalinger gjelder fram til 14. april

Om testing på grensen

De som tester seg ved innreise til Norge, skal nå vente på testresultat før de kan kjøre videre. Testen skal gjøres som hurtigtest.

Ved passsering på Ørje gjelder følgende:
Ordinære grensepasserende må vente på testsvar og får slikt svar på stedet. Vi har venteareal til min 50 biler og vi tilstreber at svar skal foreligge innen 30 min.

Grensependlere kan den dagen de testes kjøre videre etter test, men må vente i bil til testsvar foreligger pr sms. Grensependlere kan også teste seg på vei tilbake til Sverige for å slippe venting. Grensependlere som har avtale om testing annet sted kan fortsatt benytte seg av det

Dersom en avlegger positiv test, må en i isolasjon i egen bolig eller isolasjonsbolig i regi av kommunen. Testsenteret er ansvarlig for transport dit

Om karantene og isolasjon

På linkene øverst på siden finner du alle gjeldende regler og anbefalinger. Siden det nå er mange som omfattes av karantenebestemmelsen i kommunen, legger vi ut en direkte linkt til hva som gjelder nettopp dette.

Informasjon fra Helsedirektoratet

Informasjon på Helsenorge

Informasjon om rengjøring for å forebygge smitte

Rengjøring er tilstrekkelig for å redusere smitterisiko med SARS-CoV-2 til sektorer utenfor helsetjenesten og i boliger hvor pasienter har vært hjemmeisolert eller i karantene. Se informasjon om dette her

Testing og sporing - nytt telefonnummer

Nytt korona/smittesporingsnummer. 940 25 368

Dette nummeret skal man som innbygger i Marker ringe hvis man har behov for koronatesting ved vår lokale koronateststasjon.

Vi understreker at all testing ved vårt testsenter skal skje etter at en først har vært i kontakt med lege eller smittesporingsteam. Dette på grunn av at det er viktig at testen tas på riktig tidspunkt. Testing uten slik henvisning blir ikke utført.

Ytterligere tiltak innføres fra 25.03.2021

Regjeringen innfører fra 25.03.2021 strenge nasjonale tiltak. Marker og andre kommuner i Viken er allerede omfattet av forskriftens kap. 5A - kommuner med særlig høyt tiltaksnivå, som er strengere enn tiltakene som innføres for hele landet. Vår kommune blir omfattet av de anbefalinger som er strengere enn gjeldende, men får ikke lettelser på de områdene der 5A er strengere, noe som betyr at vi fortsatt må holde butikker og treningssenter stengt.

Skjerpede anbefalinger:

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Det anbefales maks to gjester på besøk.
 • Begrens mobilitet så mye som mulig, og hold deg hjemme om du venter på svar fra test
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Det anbefales bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand

Det er fortsatt tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Vi vil understreke at dette avhenger av at det skjer i grupper på inntil 10 personer, og at alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne, og ansvarlig person må ved forespørsel kunne fremvise oversikt over hvem som har deltatt.

Strenge tiltak i hele Viken fylke fra 16.03.2021

Regjeringen besluttet mandag 15.03.2021 å innføre forsterkede tiltak i Viken fylke. Marker er en av 51 kommuner som fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars får særlig høyt tiltaksnivå. Alle tiltakene finner du her. 

Viken fylke opplever økende smitte med den engelske virusvarianten, og en høy andel av smitten kan ikke spores. Etter anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innfører regjeringen tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i hele Viken fylke fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars. Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

Dette er tiltakene

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

Arbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker og tjenester

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.

Skjenkestopp.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner
 • Biblioteker
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

 

Anbefalinger:

En bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:

 • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
 • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Maksimalt 5 gjester i tillegg til husstandens egne medlemmer.

Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.

Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:

 • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
 • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
 • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen

Personer under 50 år som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon bør oppsøke legevakt eller fastlege umiddelbart.

Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.

Se ytterligere informasjon her

Testing etter vinterferie

Marker kommune anbefaler nå at innbyggere som har vært på ferie utenfor egen kommune tester seg så raskt som mulig.

Muterte virusverjoner overføres lettere og blir nå stadig mer utbredt i landet. Dette gjør at en kan bli smittet uten at en selv mener å ha vært i nærkontakt med mulige smittekilder. Har du vært på vinterferie utenfor Marker kommune, så anbefaler vi at du tester deg så raskt som mulig. Med ferie menes opphold med overnatting. Slik testing kan gjøres gratis ved vårt testsenter ved vektstasjonen. Vær oppmerksom på at en for å testes må kjøre opp til tollstasjonen for å snu, for deretter å komme inn til teststasjonen via testfilen.

Retningslinjer for slik testing

Ingen symptomer: Kun hurtigtest nødvendig. Ikke behov for å kontakte legekontor i forkant. Karantene inntil svar på hurtigtest er klar (normalt et par timer)

Ved symptomer: Må kontakte legekontoret før testing. Nødvendig med hurtigtest og PCR-test, og karantene inntil svaret på PCR foreligger (normalt innen to døgn)

Bestemmelser og anbefalinger gjeldende fra 23.02.2021

Vi følger nasjonale bestemmelser og anbefalinger, som en kan lese mer om her

Fra og med 23.02.2021 er det gjort noen lettelser i tiltakene, og følgende gjelder:

Anbefalinger for hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt)

Bestemmelser og anbefalinger gjeldende fram til 22.02.2021

Vi følger nasjonale bestemmelser og anbefalinger, som en kan lese mer om her

Vi ønsker likevel å understreke følgende, men denne listen er ikke uttømmende og kan endres:

Reiser
Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise. 

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder.

Ankomst Norge
Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge. Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

Sosial kontakt
Alle bør begrense sosial kontakt så mye som mulig. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangement
De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom et arrangement likevel må avholdes: 

Maks 10 personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

Maks 10 personer på innendørs arrangement, likevel inntil 200 personer dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 

Maks 200 personer på arrangementer utendørs.

Skoler og barnehage
Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Arbeidsplasser
Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
Alle kommunalt ansatte bosatt utenfor Marker, med nær-brukerkontakt i virksomhetene omsorg, familie og helse, skole og barnehage, skal teste seg hver 7.dag

Butikker
Butikker bør innføre antallsbegrensninger og krav om munnbind der det er vanskelig å holde avstand.

Spisesteder
Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
Servering av alkohol kun til de som får servert mat.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Idretts- og fritidsaktiviteter
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Munnbind
Det bør brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser. Anbefaling om å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Mutert virus registret i Marker 10.02.2021

Marker kommune registrerte sitt første tilfelle av mutert virus (britisk)10.02.2021. Det var en person som fikk påvist smitte. Som følge av dette ble nærkontakter og nærkontakter av nærkontakter satt i karantene. 11.02.2021 testet også en av nærkontaktene positivt, med ytterligere personer i karantene. Det er nå i overkant av 40 personer i karantene, med forgreninger også ut i andre kommuner. 

Vi ber innbyggerne være spesielt oppmerksom på smitteverntiltak i de kommende dager. God avstand og begrenset mobilitet og sosial kontakt er viktig.

Marker kommune har foreløpig ikke iverksatt ekstraordinære tiltak som følge av den registrerte smitten, og situasjonen anses som oversiktlig og under kontroll.

Informasjon om tiltak i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo

Nordre-Follo kommune og nabokommunene omfattes nå av en nasjonal forskrift og stenger ned mye av aktiviteten. I forskriftene inngår nå også tiltak for Marker kommunen og andre kommuner rundt de mest berørte. Denne gjelder fra 25. januar kl 00.00. Informasjon om tiltakene kan leses HER

I hovedsak gjelder følgende, tom 2/2-2021

Generelt:

 • De over 80 år og de med høyest medisinsk risiko anbefales å leve mer skjermet, dvs. holde økt avstand (2 meter) til andre enn de en bor sammen med eller tilvarende nære, og få hjelp til innkjøp.
 • De som bor (eller er tilsvarende nære) med personer i risikogruppen bør også leve mer tilbaketrukket. Hvis ikke mulig bør erstatningsbolig vurderes.  Bruk munnbind i kontakt med helsetjenesten der man ikke kan opprettholde tilstrekkelig avstand. 
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter, ev. bare utendørs.
 • Forsterket råd om å holde avstand. 2 meter avstand gir større risikoreduksjon og er anbefalt i møte med personer i risikogrupper og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere. 

Arrangement 

Innendørs: Inntil 10 personer
Utendørs: Inntil 50 personer

Private sammenkomster

Private sammenkomster i eget hjem : Inntil 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer
Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler: Inntil 10 personer innendørs og 20 personer utendørs

Munnbind:

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i Taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Arbeidslivet :

 • Hjemmekontor er påbudt der dette lar seg gjøre.
 • For virksomheter med én-til-énkontakt: Forsterkede tiltak som bruk av munnbind når man ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand og redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansiktkontakt.
 • Serveringssteder: Skjenkestopp
 • Underholdningstilbud: stenges
 • Treningssenter og svømmehall: stenges

Utdanning:

Barnehager, grunnskole: Gult nivå for barnehage og grunnskole 

Fritid og idrett:

 • Bredde-idrett:  
  Voksne: Stans breddeidrett for voksne innendørs
  Barn og unge (under 20 år): trening kan gjennomføres, men ikke kamper, men ikke kamp, turneringer og stevner
   
 • Andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.):
  Voksne: Stans i aktiviteter som samler flere innendørs.
  Barn og unge: kan fortsatt delta.

Reise:

 • Unngå unødvendige reiser innenlands .
 • Ved reise til område i Norge med lite smitte bør man være særlig forsiktig de første 10 dagene etter ankomst. 

Testing og karantene:

 • Alle nærkontakter som er ilagt 10 dagers karantene skal teste seg dag 3 og dag 7.
 • Alle kommunalt ansatte bosatt utenfor Marker, med nær-brukerkontakt i virksomhetene omsorg, familie og helse, skole og barnehage, skal teste seg hver 7.dag
 • Alle hustandsmedlemmer på nærkontakt med mistanke om smitte hos Nordre Follo pålegges karantene og testing.

Sykehjem/omsorgsbolig o.l.

 • Sykehjem:
  Strengere tiltak ved besøk, og besøk må forhåndsavtales.
  Kantine er stengt inntil videre.
 • Privat bolig / privat hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv.:
  Strengere tiltak ved besøk, og besøk må forhåndsavtales.

Reglene gjelder tom 2/2-2021. Nye retningslinjer fra denne dato egges ut så snart de er klare.

Regjeringens pålegg og anbefalinger 18.01.2021

Regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltagere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser.
 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

 

Anbefalinger:

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynsseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.
 • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.
 • Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uken dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Regjeringens pålegg og anbefalinger 03.01.2020

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

 

Anbefalinger for alle i hele landet

 

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

 

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

Forkortet innreisekarantene ved to negative tester

Regjeringen har, med anbefaling fra Helsedirektoratet og FHI, besluttet å forkorte tiden i innreisekarantene dersom personen som ankommer Norge kan dokumentere to negative testresultater i karantenetiden.  Første test må tas innen tre dager etter ankomst (covid-19 hurtigtest eller PCR-test), og andre test må være en covid-19 PCR-test som tidligst kan tas syv dager etter ankomst. Karanteneplikten gjelder inntil det siste negative prøveresultatet foreligger. Unntaket gjelder ikke for de som har oppholdt seg i Storbritannia de siste fjorten dagene før ankomst.

Ordningen vil gjelde fra kl. 0800 29. desember 2020.

Nyhetssak fra Helsedirektoratet 28.desember

Se mer informasjon på regjeringen.no

Besøksrutiner ved Marker Bo- og servicesenter

Det er varierende besøksrutiner på Marker bo- og servicesenter ettersom smittetrykket på covid-19 varierer i regionen.

Ta eventuelt kontakt for avkalring

Testsenter på grensen - arbeidspendlere

Informasjon for arbeidspendlere som skal testes hver 7.dag

Marker kommune har et eget skjema med personinformasjon og fakturainformasjon som arbeidsgiver må sørge for at arbeidstaker har med seg ferdig utfylt til Testsenteret.

Skjema for nedlastning. 

 

Arbeidstaker som tester seg får en SMS/bekreftelse fra testsenteret som dokumentasjon på utført test.

Hver koronatest koster 500 kr. Arbeidsgiver vil bli fakturert av Marker kommune.

Ved positivt testresultat vil kommuneoverlege varsle arbeidstaker som er testet. Dersom du ikke har hørt noe i løpet av 3 dager, betyr det at testen din er negativ. Det gis ingen dokumentasjon på negativt testresultat.

Har du norsk personnummer eller D-nummer kan du selv gå inn å finne ditt prøvesvar på Helsenorge.no med BankID.

Testsenter på grensen - innbyggere i Marker kommune

Innbyggere i Marker kommune som har behov for koronatest kan teste seg ved Testsenteret på Grensen. Innkjøring til testing skal skje fra E18, ikke fra parkeringsplassen, da dette skaper trafikkfarlige situasjoner og kø-problemer.

For å teste seg på Testsenteret må man først ta kontakt på telefon til Sentrumsgården legekontor for henvisning til koronatest. Tlf. 69 81 01 50

På kveld og helg tas kontakt på koronatelefon i Indre Østfold for testing der. Tlf. 477 80 110

Det er gratis å ta covid-19 test.

Ved positivt prøvesvar blir du kontaktet av kommuneoverlegen.

Du kan selv gå inn å finne ditt prøvesvar på Helsenorge.no med BankID. Svaret foreligger som regel etter 1-2 dager.

Informasjon om innreise til Norge

Innreiseregler til Norge

Her finner du de nasjonale reglene for innreise til Norge. 

Karantene

 • Alle innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte ("røde" eller "grå" land) skal i karantene i ti døgn.
 • Innreisende skal bo på karantenehotell i karanteneperioden. Informasjon om karantenehotell mottar du av politiet på grenseoverganger og ankomstpunkter til Norge. Karantenehotell for Indre Østfold kommune er Quality Hotel Sarpsborg. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere.
 • Følgende innreisende skal ikke bo på karantenehotell:
  • Personer som bosatt i eller som eier bolig i Norge.
  • Personer som er arbeidsreisende med arbeids- eller oppdragsgiver som sørger for egnet oppholdssted med enerom, er asylsøker eller overføringsflyktning.
 • Innreisende skal reise rett i karantene og ha munnbindet på til ankomst på karantenested.
 • Hele karantenen på ti døgn må gjennomføres, selv om du tester negativt. Det er tilbud om gratis covid-19 test på karantenehotellet.
 • Studenter som studerer i utlandet kan gjennomføre karantenetiden på ti dager hjemme. Les mer på regjeringen.no
 • De som har gjennomgått covid-19 mindre enn seks måneder tilbake i tid behøver ikke å gå i karantene ved innreise til Norge. Det må fremvises en bekreftelse på at vedkommende har hatt sykdommen. 

Slik gjennomfører du karantene

 • Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
 • De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.
 • Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, bortsett fra til og fra flyplass, havn eller lignende ankomststed i forbindelse med inn- og utreise.
 • Se mer informasjon om karantene på Helsenorge.no/koronavirus

Attest på negativ covid-19 prøve

 • Utenlandske statsborgere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt må, med visse unntak, fremvise en attest på negativ koronatest. Attesten kan ikke være datert mer enn 72 timer tilbake, for at du skal slippe inn i Norge.
 • Attesten skal være skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.
 • Attesten må fremvise godkjent testmetode - PCR eller antigen hurtigtest.
 • Reisende som har vært i Danmark.
 • Reisende som ankommer fra Danmark bør teste seg på nytt ved ankomst til Norge og informere kommunen de skal oppholde seg i om at de har vært i Danmark.

Grensependlere skal testes hver syvende dag

Arbeidstagere som bor i Sverige og dagpendler til Norge for å jobbe skal testes hver syvende dag.

Indre Østfold kommune har tilrettelagt for en enkel løsning for grensependlere og arbeidsreisende.

Det er arbeidsgivere som er ansvarlig for å følge opp disse kravene om testing, dette gjelder arbeidsgivere i hele landet. 

Mer informasjon om hvordan du som arbeidsgiver bestiller time til covid-19 test for grensependlere og arbeidsreisende finner du her:

 

Arbeidstakere som har fritidskarantene

Øvrige arbeidstakere fra gul sone kan fortsatt få karantenefritak jf. covid-19-forskriften § 6c. Men her skjerpes også reglene inn:

 • Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet.
 • Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene.

Informasjon 28.10.2020 - om karantene og grensependling (oppdatert 1/11)

Karanteneregler og grensependling

Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000.

I forskriften er det inntatt følgende bestemmelser


§ 6b - Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger

De som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.


 § 6c - Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing 

Personer som er bosatt i EØS eller Sveits og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de

a.           har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge
b.           testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge
c.            har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge
d.            ikke i løpet av de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i
               områder med særlig høyt smittenivå, jf. vedlegg B.

Bruk av unntaket i første ledd organiseres, gjennomføres og finansieres av arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge.

Unntaket gjelder også personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra arbeid eller oppdrag utført i EØS eller Sveits. Første ledd bokstav c gjelder likevel ikke.


§ 6e - Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Unntaket i første ledd kan kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime etter vilkårene i § 6c. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås.
 

 

Informasjon 06.11.2020

05.11.2020 skjerpet regjeringen inn når det gjelder tiltak, og Oslo kommune har i dag gått ytterligere et skritt for å redusere smittespredningen.

Det er viktig at vi alle gjør vårt ytterste for å bidra i denne dugnaden, og vi anmoder alle om å sette seg godt inn i de regler som til hver tid gjelder. Vi gjengir her ikke de sentrale bestemmelsene, men henviser til linken øverst.

Det viktigste for vår del i denne sammenheng er at antallet i private og offentlige arrangement reduseres.

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter (kirkebenker defineres ikke som fastmonterte seter). Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Informasjon 28.10.2020 - om sammenkomster og arrangement

Private sammenkomster

Dette rådet gjelder for alle private sammenkomster både innendørs og utendørs.

En bør ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter, slik at hele kohorten kan inviteres hjem i for eksempel barnebursdag.

Arrangement

Antall deltakere private arrangement (innendørs og utendørs)

For private sammenkomster kan det være inntil 50 deltakere (for eksempel julebord, bursdagsfest, dåp, konfirmasjon, bryllup, skoleball eller firmafest) på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.
 

Antall deltakere på andre arrangementer (innendørs og utendørs)

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig innendørs og utendørs (for eksempel på idrettsarrangementer, kino, på konsert, i kirken, i moskeen, på kurs, konferanse eller seminar, på messer og markeder).
 

Antall deltakere utendørs hvor publikum sitter i fastmonterte seter

På utendørs arrangementer hvor publikum sitter i fastmonterte seter kan inntil 600 personer være til stede samtidig, fordelt på grupper/ kohorter på inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltagerne i hver kohort.

Informasjon 28.10.2020 - om Halloween

Ordfører i Marker har følgende informasjon å gi om arrangementet:

Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt, til glede for mange små og store. For noen handler dette om å pynte og skape skummel stemning ute og inne. For andre er det å gå fra dør til dør og samle godteri som er det store. Generelt, men spesielt i forbindelse med det sistnevnte er det avgjørende viktig i år at vi gjennomfører feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

Marker kommune vil hverken forby eller oppfordre til noen storstilt feiring av Halloween i år. Vi henstiller derimot alle om å være ansvarlige, bruke sunn fornuft og legge til rette for at de som ønsker å markere dagen kan få gjøre det på en hyggelig, trygg og smittevernmessig god måte.

Som ellers ved arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene.

Det er også viktig å følge gjeldende råd om antall personer som kan være samlet der du bor. Videre er det å holde seg til ferdiginnpakket godteri og ikke dele Halloween-sminke med andre enn de du bor sammen med en veldig god idé. Vi skal også ha respekt for de som ikke ønsker besøk i år, og anbefaler at disse kanskje signaliserer dette ved å slukke lyset ved inngangsdøra.

Noen konkrete «kjøreregler» for Halloween i år (kilde: FHI):

 • Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.
 • Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.
 • Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.
 • Den som deler ut godteri; Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.
 • Vent med å spise godteriet til runden er ferdig, og man har fått vasket/spritet hendene.
 • Ikke del godteri.
 • Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

Informasjon 28.10.2020 - om tiltak innført i Oslo og Oslo-regionen

Det har vært høye smittetall i Oslo over flere uker. Det er bekymring for at smitte skal spres i regionen, og det er derfor et ønske at nærliggende kommuner vurderer å innføre og/eller videreføre de samme tiltakene som Oslo.  Kommunene deles i følgende kategorier

 1. Kommuner med innbyggere som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling, og sosiale og kulturelle aktiviteter og annet
 2. Kommuner med innbyggere som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling 

 

 

 

 

Tiltak innført i Oslo


Kommuner med innbyggere som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling

(Marker kommune anses å være i denne kategorien)

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde en meters avstand 

Anbefaler bruk av munnbind på reiser til og fra Oslo der man ikke kan holde en meters avstand. Ikke relevant for lokale reiser

Skjenkestopp fra kl. 24.00 

Anbefaler ikke tiltaket i Marker

Begrensninger i breddeidrett for voksne 

Anbefaler å følge nasjonal råd for breddeidrett

Påbud om å ha et system for registrering av gjester for skjenkesteder 

Anbefaler tiltaket (nasjonalt tiltak)

Befolkningen oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport 

Anbefaler å unngå kollektivtransport til og fra Oslo. Ikke relevant for lokale reiser

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Anbefaler ikke tiltaket i Marker

 

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord. 

Anbefaler ikke tiltaket i Marker

 

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Anbefaler å følge de nye nasjonale rådene om å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. 

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha      hjemmekontor så langt praktisk mulig.

Anbefaler bruk av om hjemmekontor for innbyggere med arbeidsplass i Oslo, eller som trenger å pendle gjennom Oslo

Informasjon 11.10.2020

Marker kommune kunne i går melde om at en person bosatt i Marker har testet positivt. I tillegg har en av de to som testet positivt og som er bosatt i Årjängs kommune, nærkontakter i Marker knyttet til skole og barnehage. Det er iverksatt tiltak i påvente at testresultat foreligger. En klasse og en avdeling er i foreløpig karantene, og derfor bedt om ikke å møte på skole og barnehage mandag. Mest trolig vil svarene foreligge i løpet av mandag. De aktuelle barna og deres familier oppfordres inntil da å begrense sosial omgang. Søsken og foresatte kan gå på jobb/skole/barnehage som vanlig. Foreldre er informert direkte om dette og vil få ytterligere informasjon så snart svaret på testene er klare. 

Informasjon 10.10.2020

Tre personer er nylig testet positivt på testsenteret på grensen. En av disse er bosatt i Marker, noe som gjør at det totalt antall smittede i Marker er 5.
På statistikken som gjengis i pressen vil det trolig stå 8, da det foreløpig medregnes også de som ikke er bosatt i Marker, men som testes positive på testsenteret.
 

Informasjon 21.08.2020

Vi har idag gjennomgått våre innførte tiltak, og vi gjør på bakgrunn av endret smittepress en del endringer i disse:

 • Midlertidig besøksforbud ved Marker Bo- og servicesenter og tilknyttede omsorgsboliger videreføres til og med 30. august. 
 • Utleie av kommunale møtelokaler gjenopptas
 • Biblioteket åpnes igjen så snart det praktisk lar seg gjennomføre, også meråpent bibliotek
 • Lag og foreninger gis igjen mulighet til gjennomføre kamper, treninger, samlinger og arrangement uten lokal antallbegrensning
 • Kommunale treningsarenaer åpnes for bruk  

Marker kommune henstiller fortsatt sine ansatte og innbyggere til å begrense reiseaktivitet mest mulig.

 

Informasjon 12.08.2020

For å begrense muligheten for ytterligere smittespredning så innfører Marker kommune ytterligere tiltak:

 • Det innføres midlertidig besøksforbud ved Marker Bo- og servicesenter og tilknyttede omsorgsboliger
 • Testkapasitet styrkes ved at Marker kommune i tillegg til testing som skjer ved legevakten etablerer egen testing for utvalgte grupper
 • Utleie i kommunale møtelokaler opphører ut august
 • Biblioteket holdes stengt ut august, med gjeninnføring av tidligere låneordning
 • Lag og foreninger oppfordres til å avlyse alle kamper, samlinger, arrangementer i august som medfører reising over kommunegrense. Lokale arrangement, treninger og øvelser kan gjennomføres med inntil 20 deltakere
 • Sommerstenging av Markerhallen og gymsalen på Marker skole videreføres ut august  
 • Marker kommune henstiller til ansatte og innbyggere om minst mulig reiseaktivitet

 

Informasjon 11.08.2020

Etter svært lang tid uten nye smittetilfeller har vi nå fått registrert smitte på nytt også i Marker. Som i andre kommuner er smitten vanskeligere å kartlegge enn tidligere, og det er et ganske stort antall som kan ha vært i nærkontakt med vedkommende. Alle disse er kontaktet og gitt karantene. 

Regler for smittekarantene – andre nærkontakter

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Ikke foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
 • Ikke ta offentlig transport
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer

Du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si minst én meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men holde god avstand til andre.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du eventuelt selv utvikler symptomer.

Du skal testes to ganger, helst på dag 3 og dag 7 etter at du var utsatt for mulig smitte. Karantenetid er 10 dager uansett testresultat.

Informasjon 10.08.2020

Kriseledelsen har i dag hatt et ekstraordinært møte på bakgrunn av situasjonen i Indre Østfold. Vi innførte før helgen en rekke nye tiltak, og disse videreføres. I tillegg skal alle ansatte i skole og barnehage testes. Vi vil videre gjøre en innsats for å komme i dialog med ungdommen for å få redusert omfanget av uorganiserte sosiale aktiviteter som medfører risiko.
Kommunens eget arrangement Sommerfest ved Helgetjern utsettes. Vi oppfordrer alle til å utvise stor grad av forsiktighet og opprettholde fokuset på avstand og hygiene. 

Informasjon 07.08.2020

Marker kommune har følgende smitteverntiltak innført fra dags dato

Helse og omsorg:

(MBSS, hjemmetjenesten, psykisk helse, utviklingshemmede, helsestasjon, legekontor, fysioterapeut og ergoterapeut).

 1. Det er anbefalt at alle som jobber tett på pasient benytter munnbind i jobben. Dette for å beskytte pasienter, men også for å redusere smittefaren mellom ansatte. Dette gjelder også helsestasjonen og kommunale og private fysioterapeuter. Munnbind er ikke nødvendig om det er mulig å holde avstand på over en meter.

 2. Helsepersonell oppfordres til å unngå unødvendige reiser til utlandet og til å utvise spesiell forsiktighet i sosiale sammenhenger.
 3. Helsepersonell som reiser på ferie til utlandet må, uansett smittesituasjon i vedkommende land, teste seg før man begynner på jobb igjen. Med ferie menes med opphold hvor man har hatt kontakt med mange utenfor egen familie. Reise til hytte hvor man treffer en begrenset mengde mennesker unntas fra kravet.
 4. Tiltak ved besøk på MBSS fra pårørende opprettholdes, og de gjeldende regler for karantene for pårørende som har reist til utlandet inkl. Sverige.
 5. Pasienter skal benytte munnbind på legekontorets venteværelse, dermed ikke behov for bruk av munnbind hos ansatte på legekontoret.
 6. En meter avstand og ellers andre smittetiltak understrekes på det sterkeste.

Barnehager, skole og kulturskole:

Vi er fortsatt på gult nivå og anbefaler å videreføre de sentrale tiltak og anbefalinger.

Med luftveissymptomer mener man i første omgang hoste, tett nese og feber. Vanlig snørr uten andre symptomer er ikke grunnlag for testing eller fravær fra skolen. Det er viktig at alle tar ansvar og at foreldre samarbeider i å ta den type vurderinger, siden de kjenner sine unger best.

Idrett, kultur og fritid:

Sentrale føringer videreføres.

Biblioteket fortsetter med redusert åpning, uten mulighet til selvbetjening (meråpent).

Det er anbefalt at alle arrangementer i kommunen som ikke er private, meldes inn til kommunen. Det kreves ingen godkjenning for slike arrangement, men det hjelper oss å holde oversikt. Lag og foreninger bes sende kommunen terminlister med oversikt over planlagte aktiviteter. Melding skal sendes kommunens postmottak, postmottak@marker.kommune.no

Renhold:

Innarbeidede renholdsrutiner fungerer bra slik det er nå og videreføres.


Marker rådhus

 • Kontorene i rådhuset er i stor grad cellekontor, slik at det er mulig å holde avstand gjennom hele arbeidsdagen. Ordningen med hjemmekontor videreføres imidlertid der det er aktuelt, etter avtale med virksomhetsleder
 • Kontorene på rådhuset er stengt for besøkende, og publikumsbesøk skjer på arealer avsatt til dette formål. Det oppfordres fortsatt til å redusere omfanget av besøkende mest mulig.
 • Møterommene på rådhuset er åpne for bruk, men skal avtales på forhånd og registreres i kalender. Den som er ansvarlig for møtet sørger for at bord og berørte flater tørkes over etter at møtet er avsluttet.

Informasjon 07.05.2020

Mange av de tidligere innførte restriksjonenen er det nå lempet på, og vi er på vei mot en tilnærmet normalsituasjon. Vi har ingen særrestriksjoner i Marker, men følger de nasjonale. Vi ber hver enkelt om å sette seg inn i disse, på linken ovenfor. At det åpnes opp, setter ikke mindre krav til den enkelte. Vi ber om at bestemmelsene knyttet til antall, avstand og hygiene fortsatt følges nøye.

Marker kommune har ingen myndighet til å gi unntak fra karantenebestemmelsen ved innreise fra Sverige. Ved spørsmål må det tas kontakt med politiet på grensen.

Marker kommune holder inntil videre toalett og serviceanlegg ved bobilplass og friområder stengt, men plassene kan forøvrig benyttes. Vi understreker at campingplasser ikke er egnet som karantenebolig, og at de som er i karantene oppholder seg i egnet bolig.

Sammendrag av iverksatte tiltak i Marker kommune

Informasjon 17. 04.2020 - Barnehagene åpner igjen 22.04.2020

Alle barnehagene i Marker åpner igjen onsdag 22.04.2020. Vi ønsker at alle ansatte i barnehagene skal gjennomgå smittevernskurs før vi starter opp igjen. Dette gjør vi for at barn, foreldre og ansatte skal føle seg trygge, derfor har vi utsatt oppstart til 22.04.2020.

Barnehagene vil iverksette en rekke tiltak for å unngå smittespredning. Dere får nærmere beskjed fra deres egne barnehager.

Alle barn må ha med matpakke i barnehagen og må ha spist frokost før de kommer i barnehagen. Dette gjelder både de private og den kommunale barnehagen.

Åpningstid for alle barnehagene blir fra 0800-1530.  Avtal med din barnehage om nærmere detaljer for når du kan komme med ditt barn.

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette fra og med 14. april. I Marker har vi bestemt at alle skal betale for plass i barnehage fra 22.04.2020. Dette gjelder både de private barnehagene og den kommunale. Hvis plassen ikke benyttes må dere alikevel betale for plassen, ellers må dere si opp plassen og dere må betale i oppsigelsestiden.

Informasjon 08.04.2020

Regjeringen har foretatt en total gjennomgang av innførte tiltak, og i en pressemelding 07.04.2020 oppsummert hvilke endringer som er gjort og hva som fortsatt gjelder. Marker kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene, og med unntak av at vi har stengt bobilplassen i Tangen, så har vi ingen lokale bestemmelser.

Endringer i tidligere tiltak

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves. Da vil Marker kommune også åpne bobilplassen i Tangen og det vil ikke lenger foreligge en anbefaling til private campingplasser å holde stengt for de som har sesongplasser.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Tiltak som opprettholdes uendret

 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Avstandsbegrensning på én meter utendørs og to meter innendørs, unntatt for familiemedlemmer og de som lever i samme husstand. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt familie og husstandsmedlemmer.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Næringsdrivende i Marker 

Marker kommune har hatt kontakt med en rekke næringsdrivende, og vår oppfatning er at de aller fleste får den informasjon og hjelp de trenger gjennom NAV eller sin regnskapsfører. Skulle du likevel ha behov for assistanse, så send en epost til vidar.ostenby@marker.kommune.no, så kan vi bistå deg.

 

Informasjon 02.04.2020 - organisert trening

Helsedirektoratet anbefaler nå idretten å trene organisert igjen, så lange man opprettholder smittevernreglene.

· Gjelder både innendørs og utendørs aktivitet
· Aktiviteten skal være organisert og en voksen person skal alltid være til stede
· Maks 5 personer og minimum 2 meters avstand
· Ikke ta på det samme utstyret med hendene. Eks. kan ikke håndballspillere kaste til hverandre. I fotball må ikke spillere heade ballen til hverandre eller ta på den med hendene
· Garderober er stengt og fellesdusj er forbudt
· Det skal ikke benyttes kollektivtransport for å komme til og fra aktiviteter
· Ikke arrangere kamper, stevner og cuper
· Smittevernsperspektivet i fokus hele tiden
· Det skal ikke organiseres aktivitet der man er i tvil om smittevernsregler kan overholdes

Informasjon 03.04.2020

Vi går nå inn i påsken med de samme tiltak som tidligere informert om. Den eneste forskjellen er at det er lettet litt på bruk av idrettsanlegg, se informajson lagt ut 02.04.2020.

Bobilplassen i Tangen vil være stengt også i påsken. 

Vi oppfordrer de av våre innbyggere som er økonomisk rammet av restriksjonene om å gjøre seg kjent med hvilke ordninger som gjelder på nettsidene til NAV. NAV har også saksbehandlere som det nå er mulig å komme i direkte kontakt med. Har du betalingsutfordringer knyttet til fordringer fra kommunen, så ta direkte kontakt med kommunen om dette, så ser vi på en løsning. For næringsdrivende er det innført egne ordninger. Vi vil forsøke å ta kontakt med så mange som mulig av dere med tilbud om veiledning og hjelp.

Informasjon 26.03.2020 - Egenbetaling i barnehage og SFO

Marker kommune sender ikke ut faktura for april.

Som et av flere tiltak for å forebygge smitte har sentrale myndigheter bestemt at barnehager og skoler fortsetter å være stengt til og med 13. april. Det er tidligere bestemt at ingen skal betale for barnehage- og SFO tilbudet i denne perioden. Kommunen sender derfor ikke ut faktura for april. I tillegg vil vi gjennomføre avregning på senere fakturaer slik at ingen betaler mer enn de skal

Informasjon 25.03.2020 - Videreføring av tiltakene.

Regjeringen har bestemt at de iverksatte tiltakene skal videreføres til og med påske. Det er sterkt understreket at vi alle må bidra til å hindre smittespredning.
Dette gjør vi best med gode hygienetiltak og å holde god avstand til hverandre:

Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand.

Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Informasjon 24.03.2020 - Presisering om karantebestemmelsene

Presisering om karantebestemmelsene

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted, og når de er i arbeid, omfattes imidlertid ikke av karanteneplikten, jf. § 2 første ledd. Unntaket gjelder generelt (det er ikke avgrenset til personer som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner). Jobbpendlere mellom Norge og Sverige/Finland vil derfor ikke ilegges karantene etter denne forskriften. Personer som er omfattet av dette unntaket skal allikevel så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Det betyr at alle som er i et jobbforhold og har behov for å krysse grensen gjennom sitt yrke, fortsatt har mulighet til det. Dette unntaket gjelder imidlertid kun for reiser i arbeid, slik at grensependlere ikke har et generelt unntak fra bestemmelsene. 

Trenger du som ansatt eller selvstendig næringsdrivende informasjon om dine rettigheter og plikter, anbefaler vi siden til NAV 

Informasjon 23.03.2020

Med virkning fra i dag har Marker kommune midlertidig stengt bobilplassen i Tangen for bruk. Vi ønsker velkommen tilbake når helsemyndighetene finner det tilrådelig.

Marker kommune vil sterkt fraråde private sammenkomster der flere fra ulike husstander oppholder seg sammen over tid, som feks bryllup, barnedåp og andre festlige lag. Dette gjelder uavhengig av om planlagt sammenkomst gjennomføres ute, i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Ved besøk mellom husstander og når man ferdes rundt i samfunnet for øvrig, oppfordrer kommunen befolkningen om å følge de statlige retningslinjene for hygiene og avstand. Store ansamlinger av mennesker for øvrig frarådes både innendørs og utendørs. Tenk på avstand også når du benytter naturen, og oppsøk gjerne områder der det vanligvis ikke er så mange på ett sted. Dette er en god mulighet til å oppdage nye områder i kommunen. Vi har et omfattende løypenett og en mengde skogsbilveier i kommunen som kan benyttes, så det er ikke nødvendig mange benytter samme område. 

Informasjon 20.03.2020 - forbud mot overnatting på fritidseiendom.

Det er innført forbud mot overnatting på fritidseiendommer. Det er kun ett unntak fra bestemmelsen, og kommunen har ikke adgang til å gi dispensasjon.
Vi ber om at brukere av campingplasser også forholder seg til dette.

Informasjon 18.03.2020 - Psykisk helse og rus / barn og unge i Marker

Vi er fortsatt på jobb i disse koronatider og opprettholder kontakten med brukerne via telefon.

Vi er også tilgjengelige på telefon for andre innbyggere  i Marker, dersom du har behov for en samtale.

Vi anbefaler også å benytte seg av digitalt selvhjelpsverktøy i forhold til psykiske plager, du finner dette

når du logger deg inn på :

https://helsenorge.no/kjernejournal

Du finner også mye nyttig informasjon og telefonnummer under Marker kommunes egen side om Koronaviruset.

Telefon Psykisk helse og rus

92047619

Telefon Psykisk helse Barn og unge

45977212

Informasjon 17.03.2020 - Følger nasjonale retningslinjer og restriksjoner..

Marker kommune følger de nasjonale retningslinjer og restriksjoner, se linken over.

Vi understreker følgende overfor våre innbyggere

 • Det frarådes sterkt å arrangere eller delta på arrangement
 • Arrangement (herunder begravelse) med over 50 mennesker tillates ikke, selv om det er lokalt (det kan på kort varsel komme innskrenkninger på antallet)
 • Vurder å avlyse sosiale aktiviteter og samlinger med deltakere som ikke er fra Marker eller som arrangeres utenfor Marker
 • Marker kommune setter stor pris på alle brukere av fritidseiendommer og campingplasser i kommunen. I situasjonen vi er i nå, oppfordrer vi imidlertid de som oppholder seg på sine fritidseiendommer i Marker å returnere til fast bopel. Det samme gjelder de som oppholder seg på campingplasser.
 • Karantenebestemmelser også for de som kommer fra Sverige

Informasjon 11.03.2020

Marker kommune følger utviklingen tett og gir nødvendig informasjon til innbyggerne på sms-varsel og på denne nettsiden. Vi har foreløpig ingen smittede i Marker, men forbereder oss på en situasjon der vi også berøres. Det er ikke ønskelig å skape større uro enn nødvendig, men vi oppfordrer innbyggerne til å følge de råd som blir gitt lokalt og nasjonalt. Kommuneledelse og kommuneoverlege har to faste statusmøter pr uke og vil komme med ny informasjon så snart det noe å informere om. Marker kommune samarbeider med Røde Kors lokalt for å forberede oss på en situasjon der mange vil måtte trenge hjelp.

Det viktigste en kan gjøre for å unngå å smitte andre og bli smittet selv – både når det gjelder influensavirus og koronavirus – er god hoste- og håndhygiene:

 • Host og nys i et papirlommetørkle som kastes etter bruk. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.
 • Vask hendene ofte og grundig, særlig når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med et middel som inneholder alkohol, er et godt alternativ når en ikke får vasket hendene

Symptomer

Akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber. For å regnes som mistenkt smittet må du i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut oppfylle minst ett av følgende kriterier:

 • Ha vært i et område med vedvarende spredning
 • Ha vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon
 • Ha pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale eller har hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

 

Hva gjør du dersom du har mistanke om at du er smittet?

Hvis du mistenker at du kan være smittet, ring legekontor på dagtid, legevakten på kveldstid og i helgene. Ikke møt opp hos lege eller på legevakten uten å ha avtalt dette med legen/legevakten.

 • Legekontoret har telefonnummer 69 81 01 50. Legevakten har telefon 116 117.
 • Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon 815 55 015 for generelle spørsmål rundt koronavirusutbruddet.

Vi følger fortløpende de råd og retningslinjer som gis av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

 

Testing for koronavirus

Dersom det bestemmes at du skal testes vil du blir bedt om å møte på legevakten i Indre Østfold hvor det er avsatt egne rom for prøvetaking. Svar på prøvene vil foreligge etter 2-3 dager.

 

Hvem skal testes?

Følgende personer må påregne å bli testet for korona-virus:

 • Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.
 • Personer som har akutt luftveisinfeksjon og som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist koronavirus.

Dette bestemmes til enhver tid av lege, og anbefalingene vil kunne endres. Merk at friske personer skal ikke testes. Testing av både gruppe 1 og gruppe 2 forutsetter symptomer på akutt luftveisinfeksjon.

 

Hvem skal holde seg hjemme?

Avhengig av de opplysningene du gir, kan du bli bedt om å holde deg hjemme for å unngå å smitte andre. Også her vil vi følge de retningslinjer som er gitt av Folkehelseinstituttet.

 • Karantenetiden hjemme er inntil 14 dager.
 • Dersom du er hjemme i karantene, må du ordne med å få mat levert på døra. Ta kontakt med Marker kommune om du ikke får ordnet dette selv.
 • Personer som helsemyndighetene anbefaler at skal holde seg hjemme, vil ha rett til sykmelding.
 • Personer som frivillig holder seg i karantene (som altså ikke tilhører de tre kategoriene ovenfor), har ikke rett på sykmelding.

Anbefalingene om karantene er blitt utvidet til å gjelde ALLE PERSONER som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Liste over de aktuelle områdene finnes på www.fhi.no

Ønsker du mer informasjon, anbefaler Marker kommune at du søker informasjon fra offentlige aktører med troverdig informasjon. Dette er nettsider vi anbefaler:

Informasjonsfilm om Korona-viruset, spesielt egnet for barn

https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

 

Hvis du ikke allerede har registrert deg for SMS varsling fra kommunen, og ønsker dette, kan du registrere deg via denne lenken:

https://www.marker.kommune.no/innbyggervarsling-fra-marker-kommune.6133437-197220.html

Informasjon 12.03.2020 - Skole og barnehager stenges..

Regjeringen har i dag, 12. mars, bestemt at skoler og barnehager stenges fra og med fredag 13. mars, for å hindre virusspredning. Dette gjelder i første omgang fram til 26. mars. 

Skolen vil legge til rette for fjernundervisning. Skole og barnehagene sender ut mer detaljert informasjon til de foresatte. 

Skolen og barnehagene tilbyr fra i morgen, fredag 13. mars, et omsorgstilbud for barn av foreldre som har samfunnskritiske funksjoner og må være på jobb, og for barn med nedsatt funksjonsevne som har behov for det. For skoler gjelder dette elever fra 1.-4. trinn. Tilbudet følger vanlige åpningstider for barnehager og tilsvarende åpningstider i ferier for SFO. Vi henviser for øvrig til informasjon fra den enkelte skole og barnehage.

Skolen og barnehagen har nå sendt ut info om dette til foreldrene, og vi regner med at vi i løpet av kort tid har et godt opplegg for dette.

Informasjon

 • Det er opprettet et eget Korona-nummer i Marker, 47 78 14 73

Kommunale tjenester

 • Legekontoret er nå utstyrt for e-konsultasjoner, slik at omfanget av direkte besøk på legekontoret kan reduseres
 • Ansatte på rådhuset bes avlyse publikumsbesøk på rådhuset og finne andre former for dialog. Bruk videokonferanse/teams o.l. til disse aktiviteter.
 • Kommunen avlyser alle arrangement og møter, herunder politiske møter, samt pålegger sine ansatte kritisk å vurdere deltakelse på eksterne møter
 • Kantina på Marker bo- og Servicesenter stenges for besøkende
 • Bibliotek, folkebad og UKH stenges
 • Markerhallen stenges
   

Innbyggere og næringsliv

 • Innbyggerne i Marker oppfordres sterkt til ikke å arrangere eller delta på arrangement
 • Arrangement med over 50 mennesker tillates ikke, selv om det er lokalt
 • Vurder å avlyse sosiale aktiviteter og samlinger med deltakere som ikke er fra Marker eller som arrangeres utenfor Marker
 • Næringsdrivende frarådes sterkt å gjennomføre større møter eller arrangement. I tilfelle gjennomføring må det gjøres en risikovurdering, sørges for gode hygienetiltak og for god avstand mellom deltakere
 • Råd til arrangører for aktiviteter lokalt med lokale deltakere: arrangør skal sørge for at smitteverntiltakene er på plass i henhold til rådene på www.fhi.no . Deltakere skal ikke delta dersom de er syke, ikke håndhilse og man må sørge for at det er en avstand på over en meter mellom hver deltaker.