Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Samfunnssikkerhet/beredskap - Nød og vakttelefoner/Nød og vakttelefoner

Nød og vakttelefoner

Nød og vakttelefoner

 


Oversikt over vakttelefoner
Vakttelefoner

91 38 92 93
Barnevernvakten

Interkommunal akuttvakt, kan kontaktes ved akutte, kritiske hendelser utenfor kontortid og i helger.
Den interkommunale barnevernvakten består av følgende kommuner: Askim, Eidsberg, Hobøl,
Marker, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.
 

69 88 79 00
Legevakten for Indre Østfold:
Ved akutt og alvorlig sykdom utenom legenes åpningstid kan du kontakte Legevakten i Indre Østfold
som har lokaler i Sykehuset Østfold Askim. Legevakten har åpent hverdager fra kl.16.00 og hele
helg og helligdager.
 

69 89 45 69
Krisesenteret i Indre Østfold:
Krisesenterets hovedoppgave er å gi et akutt tilbud til kvinner og evt. deres barn, gi beskyttelse, gi
tak over hodet for en begrenset tid, hjelpe dem til å hjelpe seg selv for å komme ut av en
krisesituasjon og/eller et voldsforhold.
 

924 23 320
Vakttelefon for vann/kloakk:

Ved melding av feil i forbindelse med vann og avløp.
 

915 55 979

Statens vegvesen
Gjelder fylkeskommunale veger, f.eks brøyting, akutte situasjoner m.m.Gjelder fylkeskommunale
veger, f.eks brøyting, akutte situasjoner m.m.
 

815 44 499
Fortum
For melding av feil på strøm utenom arbeidstid.
 

69 89 71 30
Septikktømming
Slam og Spyleservice

Indre Østfold Brann og redning
Tlf. :  91590005


 

 

Tips en venn Skriv ut