Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Planer og rapporter/Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap

En årsmelding er et sentralt dokument for å rapportere måloppnåelse og andre forhold som grunnlag for kommunal planlegging. Årsmeldingen skal være en informativ og nøktern rapport om kommunens tilstand.

Årsrapporten er delt inn i følgende kapitler
- Rådmannens årsberetning
- Fakta om Marker
- Sentraladministrasjonen
- Skole og barnehage
- Seksjon helse/sosial
- Seksjon omsorg
- Seksjon plan og miljø


Årsmelding/rapport:
 

2016 Årsrapprt
2015 Årsrapport
2014 Årsrapport .pdf
2013 Årsrapport.pdf
2012 Årsrapport.pdf
2011 Årsrapport.pdf
2010 Årsrapport.pdf


Årsregnskap

2016 Årsregnskap
2015 Årsregnskap
2014 Årsregnskap.pdf
2013 Årsregnskap.pdf
2012 Årsregnskap.pdf
2011 Årsregnskap .pdf
2010 Årsregnskap.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut