Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

04.02.2015

Eventuell spørsmål vedr. eiendomsskatt, kontakt utviklingssjef Vidar Østenby, E-post:  vidar.ostenby@marker.kommune.no , tlf;: 922 40 932

Kommunestyrevedtak
Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3a, samt senere endringer i denne lov, utvides eiendomsskatteobjektene fra kun å gjelde verker og bruk til at det utskrives eiendomsskatt i 2016 på faste eiendommer i hele kommunen.
Kommunestyret vedtok i møte 16.12.2014
Kommunestyret vedtak i møte 15.12.2015


Dokumenter:


Eiendomsskatt - Generelt om eiendomsskatt.
Egen kontroll av grunnlaget for formuesgrunnlag og eiendomsskatt.pdf
Eiendomsskatt-Vedtekter-Sakkyndig Nemnd.pdf
AltinnVeileder.pdf

 

Linker
Lovdata - Eiendomsskatt