marker.kommune.no

Arealplanlegging

Leser dokumenter
Kontaktinformasjon: Virksomhetsleder teknikk, plan og miljø :  Ann-Mari Nylund
Tlf. 930 38 757

Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje
Besøksadresse: Storgt. 60. Rådhuset, 1870  Ørje
 
 Kommuneplanens arealdel er knyttet til den overordnede planlegging i kommunen iht.l plan- og bygningsloven. Arealdelen til kommuneplanen skal bl.a. angi byggeområder, landbruks, natur- og friluftsområder, kommunikasjon m.v. Nærmere detaljer kan hentes i plan- og bygningslovens kap. VI. De oppgaver som tilligger teknisk virksomhet omfatter i det vesentligste reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Opplysninger om denne type planlegging kan hentes i plan- og bygningslovens kap. VII. Vedtak om arealbruk i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er rettslig bindende. Kommunale arealplaner behandles lokalt av Kommunestyret.

 
 

Om du ikke finner det du er ute etter  så fyll ut og sendt tilbakemeldingsskjema under..
Gi tilbakemelding

Tips en venn Skriv ut