marker.kommune.no

Vann og avløp - Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:
VA Ingeniør Gro Gaarder: 98 21 17 37


Ved melding av feil i forbindelse med vann og avløp
Vakttelefon for vann/kloakk: 924 23 320

Spørsmål vedrørende privat avløp, vann og slamtømming
VA Ingeniør Gro Gaarder: 98 21 17 37

Spørsmål vedrørende slamtømming og kommunale avgifter
Eva Heed: 69 81 05 00

 

 

Tips en venn Skriv ut