marker.kommune.no

Velkommen til barnehagene i Marker kommune

Barnehage på tur

Barnehagetilbudet i Marker kommune dekkes av følgende 4 barnehager:


Barnehageopptaket 2018 / 2019:

 • SØKNADSFRIST ER 1. MARS 2018

 • Foreldre til barn født i november 2017og tidligere kan søke plass

 • Ved ledig kapasitet gjennom året, skjer løpende opptak i henhold til ventelister

 • Søknad om barnehageplass / endring av barnehageplass /oppsigelse av barnehageplass 2018/2019 gjør du  elektronisk her på hjemmesiden.

 • Søknad om redusert foreldrebetaling gjør du her


Samordnet opptak
Det blir foretatt felles opptak av barn for alle barnehagene i kommunen. Svar på søknad om plass kan forventes i begynnelsen av mai.Barnehageplassen beholdes inntil det foreligger skriftlig melding om opphør aller at barnet begynner på skolen.

Opptak av barn skjer etter følgende prioriteringer ved hovedopptak:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Jfr. Lov om barnehager § 13
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester§§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Jfr. Lov om barnehager § 13.
 3. Barn/fam ilier med spesielle behov
 4. Søsken etter alder, til barn som ved nytt barnehageår allerede har plass i denne barnehagen; denne regelen gjelder kun når alle barn i kommunen sikres barnehageplass siste året før skolestart.
 5. Etter alder, de eldste prioriteres først.

Dokumentasjon fra lege, psykolog, barnevern, PPT, helsestasjon eller NAV er nødvendige vedlegg dersom barn søkes inn under opptakskriterier 1, 2 eller 3.

Viktige datoer:

 • Søke før 1. mars 2018
 • Tilbud om plass mottar familien før 15. mars 2018
 • Familien takker skriftlig ja / nei til plassen før 1. mai 2018
 • Familien mottar informasjon og oppstartsdato fra barnehagen før 1. juli 2018
 • Oppstart i august 2018 dersom ikke annet avtales / ønskes.
   

Ytterligere informasjon finner du nedenfor.

Spørsmål rettes til rådgiver for skoler og barnehager telefon 93252448/ annlan@marker.kommune.no

Barnehage 2.jpg

Tips en venn Skriv ut