marker.kommune.no

Barnevernet i Marker kommune

Barnevernsvakta, telefon 91389293 / 116111 Besøksadresse:Rådhuset, Storgt. 60, 1870 Ørje Fax: 69810666

Telefon: 69810500 Barnevernet i Marker kommune har kontor i Rådhuset, 2. etasje.
Henvendelse: Servicetorget.
 

Ansatte:
Jørgen Tronstad, barnevernsleder
Tove Husebråten, barnevernskonsulent
Kari Degnes Krog, barnevernskonsulent
Sven Erik Windt, barnevernskonsulent
Janne Johansen, tiltakskonsulent
Vanja Helen Kleven, barnevernskonsulent
Venke Olsen, sekretær

Brosjyrer, dokumenter og lignende
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Rundskriv om barnets talsperson – kommentarer til forskrift 18. februar 2013 nr. 203 om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Barnevernets hjemmeside

Gi tilbakemelding

Tips en venn Skriv ut