marker.kommune.no

Hverdagsrehabilitering

Kontaktinformasjon: 
Ergoterapeuten - telefon 48996715
Fysioterapeut - telefon 48134333
Hjemmesykepleien - telefon 98228291
 


Hva er viktig for deg?

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om trening og tilrettelegging for at du skal klare din hverdag i eget hjem og nærmiljø.  Dersom du har et ønske om å oppnå best mulig funksjonsnivå basert på egne ressurser er hverdagsrehabilitering noe for deg.  I oktober 2016 startet Marker kommune opp med hverdagsrehabilitering.  Det er et team bestående av sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut, som bidrar med trening på hverdagslige aktiviteter i hjemmet.  Målet er at du skal gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad skal klare deg selv i hverdagen.  Hverdagsrehabilitering er en tjeneste som gis av kommunen, og det må henvises til teamet for vurdering og kartlegging.  Hva er viktig for deg ?  er utgangspunkt for målsetting, trening og aktiviteter.  Treningssperioden er på 4 uker, og det gis daglig oppfølging i form av trening på de aktivitetene som er viktig for deg.

Hverdagsrehabilitering - brosjyre