Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Huzurevi – Rahatlama konaklaması

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Huzurevinde rahatlama konaklaması başvurusu, evde bakım görevleri olan kişiler tarafından yapılabilir. İhtiyaç sahibinin kendisi – bizzat başvuruda da bulunabilir – kurumda sınırlı bir zaman kalabilir.

  Hedef Kitle

  Özellikle ağır bakım işleri olan bakıcılar

  Kriterler/Koşullar

  Rahatlama izni verilen kişinin evde özellikle ağır bir bakım işinin olması gerekir. Dikkate alınabilecek hususlar diğerlerinin yanı sıra, başvuru sahibinin ay içinde uzun saatler boyunca bakım işi yapması, işin normalden daha stresli olması ve bunun gece uyku kesintisine veya sosyal izolasyona yol açmasıdır.

  Hizmet bedeli

  Belediye rahatlama konaklaması için bir bedel talep edemez.

  Yasalar

  Belediye bu hizmeti sağlamakla yükümlüdür, Bkz. Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 3-2.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Başvurunun yazılı olarak yapılmasına gerek yoktur. Başvurunuzu telefonla sözlü olarak yapabilirsiniz. 

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Normal olarak bir ev ziyareti yapıyoruz. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karara hem bakıcı hem de ihtiyaç sahibinin kendisi itiraz edebilir. Kararın alınmasından itibaren üç hafta içinde belediyeye itiraz edebilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.03.2018 12:46