marker.kommune.no

Hogst og tømming av hageavfall på kommunale friområder.

tre
Marker kommune har en del friområder i Ørje sentrum. Disse er gjerne i tilknytning til boligområder, badeplasser og elv eller vann.

Mange av disse områdene kan mangle skjøtsel i form av tynning eller hogst.

Vi vil gjerne at folk som ønsker skjøtsel på et kommunalt område tar kontakt med kommunen ved skogbruksjefen eller miljøvernkonsulenten før en hogger på egenhånd.

Det er flere ganger vi opplever at noen har tatt seg til rett og hogd uten å spørre. Noen områder vil kreve litt ekstra kunnskap for gjennomføring av skjøtsel og det er viktig at en ikke bare hogger alt ned, noe som vi opplever blir gjort i blant.

Som oftest tillater vi hogging etter nærmere anvisning. Likeledes ønsker vi ikke at det tømmes hageavfall og kvist på friområdene eller på ledige hustomter. Hageavfall kan leveres på Grensen omlastningsplass, se åpningstider på  http://www.iorenovasjon.no/ 

Tips en venn Skriv ut