Oppvekst- og omsorgsutvalget  vedtok  27.04.2021 - sak 21/026  -  Forslag til kommunedelplan helse og omsorg legges ut på høring,  Jfr. Plan- og bygningsloven § 11.

Høringsdokumentet leses her

Frist for merknader og innspill via elektronisk høringsskjema, er innen  8. juni  2021.