Høring - detaljregulering av Viken hytteområde - høringsfrist 15. mars 2020

Viken hytteområde

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram.

I henhold til plan og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Viken hytteområde, del av gnr/bnr 122/1 . Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting og utvidelse av hytteområdet på Viken ved Stora Lee.

 

​Alle dokumentene og saksframlegg finner du her 

 

​Berørte parter kan komme med innspill til planarbeidet. Eventuelle uttalelser må fremsettes på elektronisk høringssvar innen 15. mars 2020.

​Eventuelle spørsmål rettes på telefon 69 81 05 00 eller epost; post@marker.kommune.no.