Hjemmeskolen fortsetter til 13. april

vår ved hallen

I går fikk vi, ikke overraskende, melding fra Erna og Bent om at de strenge tiltakene for å bremse Koronaepidemien videreføres i Norge. Det betyr at den hverdagen vi har rigget oss til med nå, vil vare i hvertfall til over påske.

 

Skolen gjennomgår en stor pedagogisk og digital omveltning. Det er imponerende hvor mye innsats og kreativitet som legges ned for å få dette til, og vi opplever at skoledagen ivaretas godt for elevene våre på Marker skole. Hjemmeskole med arbeidsplaner og digitale treffpunkter fungerer for mange, mens andre trenger mer støtte. Vi vil gi alle elever en stor honnør for innsatsen, og måten de har møtt denne situasjonen på. Skolen skal ha daglig kontakt med elevene, enten det er i chat, sms eller telefon. Kontakten med elevene fordeles mellom de voksne på trinnet. For de minste blir det naturlig å la dialogen gå gjennom dere foresatte. I all hovedsak vil de ansatte være tilgjengelige i skoletiden, men pga. ulike hjemmesituasjoner hos oss kan dette variere noe. Dersom vi ikke får tilbakemelding fra enkeltelever i løpet av skoledagen, vil lærer ta kontakt med foresatte. Foresatte er selvfølgelig også velkomne til å ta kontakt. Skolen har betjent resespsjon fra 9.00-12.00 hver dag.

Elevene kan også selv ta kontakt med voksne som de ønsker å snakke med på skolen, skolehelsetjenesten eller psykisk helse i Marker kommune. https://www.marker.kommune.no/psykisk-helse-og-rus-barn-og-unge-i-marker.6296512-197220.html 

Elevene skal kunne gjøre oppgavene uten for mye hjelp fra foresatte, i den grad det er mulig på de laveste trinnene. Undervisningen vil være en blanding av digitale samlinger, enkle oppgaver, innlevering i form av tekst og bilder, oppgaver og aktiviteter som læreren følger opp. Det vil også være aktiviteter i praktiske fag som elevene enkelt kan gjøre hjemme. Vi får mange gode tilbakemeldinger på aktiviteter hjemme, og vil takke dere alle for positiv innstilling og godt lagspill med skolen disse dagene. Ta vare på hverandre, send gode meldinger og ring de du savner, og som du tenker kanskje ikke har så mange å snakke med.

Det ALLER viktigste i disse dagene er å trygge alle elever på at vi har stor forståelse for at dette er utfordrende dager, med mange spørsmål og bekymringer. Vi skal ikke legge lista for høyt, dere skal ikke oppleve stress og pes, vi skal lære sammen, hjelpe hverandre og vise MOT til å bry oss om hverandre. Det er viktig å snakke med barna og ungdommen om den digitale kontakten vi har, at vi bruker et godt og inkluderende språk og vise forståelse for at vi må prioritere ulikt. Vi må alle balansere hverdagene våre slik at det fungerer får vår familie. Vi må fortsette å være lojale og støtte opp om tiltakene, holde fysisk avstand, vaske hender og gi hverandre støtte og oppmuntring.

Det er veldig mye tips til aktiviteter tilgjengelig, og jeg vil benytte anledvil benytte anledningen til å dele denne med dere:https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/artikler/barnas_indreostfold/mye-rart-i-skogen/

På Facebook finnes det en egen side for tips til hjemmeaktiviteter med barn. https://www.facebook.com/groups/2510765542472648/

Videre har NRK fra og med i dag (onsdag) daglige sendinger for 1.-4.trinn mellom 9.00 og 10.00.https://www.nrk.no/skole/?fbclid=IwAR0geef1A3loHlNuQINj6nPna2IDgnzJM_Ipl8fAGQdHLexL3jww7Vjl-JI

Jeg er så stolt av å være rektor på Marker skole, takk til ALLE som bidrar til å få hverdagen vår til å gå, og som bidrar til at bygda vår hittil er skånet for dramatiske følger av epidemien. Fortsett det gode samarbeidet!

Hilsen rektor Mona