Hvordan fungerer Ønsketreet?

Familier med barn mellom 0 - 18 år som ikke har penger til å kjøpe julegaver kan kontakte NAV, helsestasjon, barnevern, flyktningtjenesten, avdeling for psykisk helse og rus eller Frivilligsentralen. Alle avdelignene har taushetslikt. 

Mottatte ønsker vil anonymiseres og skrives på en julekule som henges på et juletre ved Frivilligsentralen. På julekulen vil det stå kjønn, alder og gaveønske. 
Treet settes opp til julegateåpningen 2. desember og vil stå frem til 15. desember.

Du kan oppfylle et gaveønske ved å ta med deg en julekule, og levere den sammen med en passende gave til Frivilligsentralen (Storgata 47). De har åpent: 

  • Mandag tom. fredag fra kl. 9-15 fra 4. tom. 15. desember
  • Ekstra: torsdag 7. og 14. desember fra kl. 18-20 og lørdag 9. desember fra kl. 12-14.  

Det henges opp en grønn julekule som viser at gaveønsket er oppfylt. Ta kontakt hvis du ikke klarer å oppfylle ønsket eller levere gaven i tide.

Sammen kan vi gjøre en forskjell!

 

Spørsmål? Kontakt Frivilligsentralen på:

Telefonnummer: 456 55 866
E-post: post@marker.frivilligsentral.no