Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Geçici konut teklifi

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Acilen bir eve ihtiyacınız varsa ve bunu kendi başınıza bulamıyorsanız, belediye sizin için geçici bir konaklama yeri bulmakla yükümlüdür. Çocuklu aileler, çocuklar ve gençlere uygun bir konaklama yeri sunulmalıdır. Bu, başka şeylerin yanı sıra, teklifin temel olarak uyuşturucu bağımlıları için geçerli olmadığı anlamına geliyor (aşağıdaki belediye konutları bağlantısına bakınız).

  Kriterler/Koşullar

  Konuta acil bir durumda ihtiyacınız vardır.

  Hizmet bedeli

  Hizmet ücretsizdir, ancak eğer gücünüz varsa, kiranın bir kısmını kendiniz ödeyebilirsiniz.

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

  Yasalar

  Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bakınız: Çalışma ve Yardım Kurumu Sosyal Hizmet Kanunu § 27 Geçici konut teklifi

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme süresi

  Çalışma ve Yardım Kurumu Ofisi konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Geçici konut ile ilgili acil durumlarda işlemlerin genellikle gün içinde tamamlanması gerekecektir.

  İtiraz olanağı

  Çalışma ve yardım kuruluşu başvurunuzu reddederse, bununla ilgili bildiriyi aldıktan sonra üç hafta içinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, çalışma ve yardım kuruluşu ile iletişime geçebilirsiniz. Çalışma ve yardım kuruluşu kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir. 

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 13:55