Forskrift om åpning av jakt på bever

Kunngjøring om vedtatt forskrift om jakt og fangst av bever i Marker kommune og kommunale målsetninger for forvaltning av bever i Marker kommune.

Marker kommunestyre vedtok i sak 17/056 ovennevnte forskrift og kommunal målsetning med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15.mai 2017 nr.519 om forvaltning av bever § 3 og § 5.

Vedtatt Forskrift om jakt og fangst av bever i Marker kommune.pdf

Vedtatt Kommunal målsetning for forvaltning av bever i Marker kommune.pdf

Tips en venn Skriv ut