Forespørsel om informasjon vedrørende drift, vedlikehold og utvikling av Marker kommunes IT-plattform

Marker kommune er i gang med en anskaffelse på IT drift.

Det som er litt annerledes med denne er at dette er en innovativ anskaffelse hvor vi har en dialog med markedet.

Vi ønsker rett og slett innspill til hvordan vi kan løse våre IKT behov. I etterkant med bakgrunn i innspillene, blir det laget en kravspesifikasjon og lagt ut en ny utlysning om anskaffelse.
 

Målet med innovativ anskaffelse er å få en best mulig og fremtidsrettet løsning.

 

Drift, vedlikehold og utvikling av IT-plattform

Utlysning er lagt ut på Doffin med kunngjøring nr. 161242.

Tips en venn Skriv ut