Fiberutbygging i Marker

Situasjonsbilde; fiber

Det er trukket fiber i Haldenvassdraget opp mot Ørje.

Det er lagt inn noen landpunkter på strekningen for videreføring til boliger. Foreløpig har Dataservice tatt initiativ til å bygge videre fra disse landpunktene.

Dataservice skriver:

Det er nå registrert en rekke interessemeldinger og innspill fra både enkeltpersoner og grupper. Vi starter nå jobben å se hva som kreves for å få realisert disse prosjektene.

Vi vil deretter gå i dialog med Marker kommune for å avklare prioriteringer og om det skal søkes om statlig støtte på de ulike delprosjektene. Grov regnet kan vi dele prosjektene opp i 3 typer.

  1. Prosjekter som lar seg realisere uten støtte, men kan inneholde ett dugnadselement
  2. Prosjekter som må ha støtte for å kunne realiseres, med eller uten dugnad.
  3. Prosjekter som er for omfattende og kostbare å ta i denne runden.

 Vi har allerede satt i gang noen mindre prosjekter i gruppe 1, da disse hjelper oss utvide dagens nett slik at det blir mulig å bygge videre fra disse.

 

Fra Sletta og nordover mot Grimsby hvor det nylig er lagt trykkavløp starter Marker kommune nå arbeidet med å få realisert utbygging av fiber til de 60 abonnentene på dette nettet.

Nå skal det først utarbeides et grunnlag til en anbudskonkurranse hvor vinneren får oppdraget med å bygge ut. Det vil ta litt tid, men håper å komme i gang med det praktiske tidlig på nyåret.