Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Ergoterapi

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Ergoterapistler sağlığınız ve günlük gereksinimler arasında bir boşluk oluştuğu zaman çözüm bulmaya yardımcı olurlar. Bir ergoterapist size hayatınızda önemli olan etkinlikleri gerçekleştirme olanağı sağlar..
  Ergoterapist

  • sorunlardan çok çözümlerle ilgilidir
  • işe her zaman hayatınızda neyin önemli olduğunu sorarak başlar
  • işlevlerinizi, ne yapmak istediğinizi ve çevrenizi inceler ve değerlendirir
  • teknik yardımcı malzemeler ve sağlık teknolojisi sağlar ve uyarlar
  • ev, anaokul, okul ve işyerindeki fiziksel ortamı düzenler

  Bir ergoterapist size mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürdürme fırsatı verir.
  Hizmet, belediyenin disiplinlerarası habilitasyon ve rehabilitasyon teklifinin bir parçasıdır ve hem huzurevinde hem de evde sunulmaktadır.

  Hedef Kitle

  Tüm engellilerin günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili sorunları vardır.

  Kriterler/Koşullar

  Belediye, ergoterapiye ihtiyacınız olup olmadığını profesyonel bir şekilde değerlendirecektir.

  Hizmet bedeli

  Hizmet ücretsizdir.

  Yasalar

  Ergoterapi, belediye sağlık hizmetinin ve özel hizmetinin bir parçasıdır. Ayrıca bkz. Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası § 1-3 ve  Bölüm 7.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  İtiraz olanağı

  Gerekli yardımı alamadığınızı veya hizmet performansından memnun olmadığınızı düşünüyorsanız, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına şikâyet gönderebilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve nelerin değişmesini istediğinizi açıklayınız.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 13.03.2018 17:35