Digital forsendelse - SvarUt

KS SvarUt

Marker kommune vil nå begynne å sende digital post til innbyggere og virksomheter gjennom KS SvarUT, som sender posten til mottaker i Altinn. Dette er en løsning mange kjenner fra skatteoppgjøret

Digitale postkasser
Nå kan vi formidle post til våre innbyggere gjennom den offentlige løsningen for «Digital postkasse til innbyggere». Dette er en frivillig, sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, både fra private og offentlige virksomheter. Som innbygger kan du motta post gjennom Altinn eller digital postkasse: Digipost eller e-boks.

Postkassene er likestilte, og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Det er gratis å opprette og bruke postkassen, og du kan enkelt bytte postkasse senere hvis du ønsker det.
 

Slik fungerer det:
Marker kommune sender post til Altinn, e-Boks eller Digipost, alt etter hvilken løsning du har valgt. Den aktuelle leverandøren sender deg deretter en lenke, som leder deg til posten din. I Altinn må du laste ned og lagre dokumentet på din datamaskin eller egen lagringsenhet.

Bruker du e-Boks eller Digipost kan du åpne dokumentet, og deretter lagre det i postkassen din.
Alle løsningene sender deg varsling om mottatte dokumenter via sms og e-post.

I Altinn er du automatisk registrert, med mindre du aktivt har reservert deg. Dersom du ikke foretar et aktivt valg av digital postkasse, vil post fra kommunen komme til din meldingsboks i Altinn. Dersom du ikke har lest den digitale posten i Altinn innen to dager, blir den skrevet ut og sendt som papirpost. Har du registrert deg hos e-Boks eller Digipost, får du ikke papirversjon.

Det er innbygger selv som velger seg en digital postkasse. Dette gjør du enkelt ved å gå inn på: Norge.no.

Dersom du ønsker å motta alle brev fra det offentlige på papir, må du reservere deg mot kommunikasjon på nett. Det kan du gjøre her.


Nyttige lenker:
Om digital postkasse (About the digital mailbox)
Velg digital postkasse (Choose a digital mailbox) 
Reserver deg mot digital post (Opting out)

 

 

Tips en venn Skriv ut