Høring - Detaljregulering Orderud Østre med tilhørende bestemmelser

Høringsfrist: 1. august 2019.

 

Plan- og miljøutvalget har i møtet den 04.06.19, sak 19/044 vedtatt at forslag til detaljregulering for Orderud Østre, gnr. 8 bnr. 25, legges ut på offentlig ettersyn og høring ihht. plan- og bygningsloven §12-10.

Dokumentene kan leses   her.

Evt. innspill sendes på elektronisk høringsskjema   her.

Tips en venn Skriv ut