marker.kommune.no

«Gode hjelpere»

Marker kommune har behov for et godt samspill med befolkningen rundt tjenester for de som strever med å få hverdagen til å «henge i hop» av ulike årsaker.

Barneverntjenesten har ansvar for å ha hjelpetiltak for utsatte barn og familier for å kunne avhjelpe på en vanskelig situasjon. Eksempler på oppdrag kan være:

 1. Praktisk bistand, dette kan være hjelp til barnetilsyn, transport, midlertidig hjelp hjemme , bistand til en fritidsaktivitet mv. Oppdragene kan være av kortere eller lengre varighet.
   
 2. Besøkshjem / Avlastning Noen barn har ikke naturlig nettverk som fungerer som støtte for familien. Et besøkshjem vil for disse kunne være viktig for at de voksne skal kunne ha noe barnefri og at barna blir tilført opplevelser.
   
 3. Tilsyn. Noen foreldre har behov for at det deltar en nøytral person til tilrettelegging av f.eks samvær mellom far og mor eller ved samvær for barn som er plassert i fosterhjem etc.
   
 4. Støttefamilier. Familier som kan bidra som «nettverk» i familier som strever.
   
 5. Annet. Barneverntjenesten har alltid behov for å skreddersy tiltak slik at de passer for hver enkelt slik at en utfyllende liste er vanskelig å sette opp. Er det noen som har en spesiell hobby de tenker at noen kan være med på, som kan tenke seg å ha med en «kompis» på fisketur etc, Noen som sitter med noen gode ideer så ta kontakt.

Kravene til oppdragstakerne vil variere. Noen oppdrag vil kreve noe bakgrunnskunnskap og andre egner seg for alle som har omsorg og engasjement for barn og unge. Nødvendig opplæring og veiledning vil bli gitt i hvert enkelt tilfelle. Oppdragene avlønnes etter kommunale satser.

Krav til alle oppdragstakere i barneverntjenesten er at det kan legges fram tilfredsstillende politiattest.

Også tjenester knyttet til flyktninger og andre vil i perioder ha behov for oppdragstakere.

Erfaringsmessig er det mange kvinner som fatter interesse for denne typen arbeid, men vi ser gjerne at også menn tar kontakt.

For nærmere informasjon/spørsmål kan barnevernleder Jørgen Tronstad kontaktes på tlf 91 12 51 96 eller på mail jorgen.tronstad@marker.kommune.no eller kommunens servicetorg.

Tips en venn Skriv ut