Overformynderisekretariatet for Indre Østfold

Logo

Ny lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013.

Overformynderiet.jpg

Fra 1. juli 2013 overføres ansvaret for vergemålsordningen fra kommunene til fylkesmannen. De kommunale overformynderiene og Overformynderisekretariatet for Indre Østfold avvikles fra samme tidspunkt.

All saksbehandling knyttet til det enkelte vergemål skjer fra 1. juli 2013 hos fylkesmannen.

Alle henvendelser i vergemålssaker rettes til Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling, postboks 325, 1502 MOSS, tlf. 69 24 70 00, epost; postmottak@fmos.no, besøksadresse: Statens hus, Vogtsgate 17, 1532 MOSS.

For ytterligere informasjon: Fylkesmannen.no og Vergemålsportalen.no

Tips en venn Skriv ut