Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Planer og rapporter/Årsmelding og regnskap

Årsmelding/rapport og regnskap

En årsmelding er et sentralt dokument for å rapportere måloppnåelse og andre forhold som grunnlag for kommunal planlegging. Årsmeldingen skal være en informativ og nøktern rapport om kommunens tilstand.

Årsrapporten er delt inn i følgende kapitler
- Rådmannens årsberetning
- Fakta om Marker
- Sentraladministrasjonen
- Skole og barnehage
- Seksjon helse/sosial
- Seksjon omsorg
- Seksjon plan og miljø


Årsmelding/rapport:

Årsrapporten og Årsregnskapet for 2018 ligger nå ute for innsyn.  Disse blir endelig vedtatt i kommunestyremøte 18. juni 2019

2017 Årsrapport
2016 Årsrapprt
2015 Årsrapport
2014 Årsrapport .pdf
2013 Årsrapport.pdf
2012 Årsrapport.pdf
2011 Årsrapport.pdf
2010 Årsrapport.pdf


Årsregnskap

2017 - Årsregnskap
2016 Årsregnskap
2015 Årsregnskap
2014 Årsregnskap.pdf
2013 Årsregnskap.pdf
2012 Årsregnskap.pdf
2011 Årsregnskap .pdf
2010 Årsregnskap.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut