Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Azınlık dillerini konuşan öğrencilere özgü- Dil eğitimi

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Anadilleri Norveççe ve Sami dili olmayan öğrenciler, okuldaki normal eğitimi takip etmek için Norveç dilinde yeterli beceriye sahip olana kadar özel bir Norveççe dil eğitimi alabilirler. Gerekirse, öğrenciler ayrıca anadilde eğitim, iki dilli eğitim veya her ikisini de alma hakkına sahiptir. Bu, yeni gelenler ve Norveççe çok sınırlı bilgiye sahip diğer azınlık öğrencileri için geçerli olabilir.  Anadilde eğitim, öğrencinin gittiğinden farklı bir okulda verilebilir. 

  Hedef Kitle

  İlk ve orta eğitim okullarında dilsel azınlık öğrencileri

  Kriterler/Koşullar

  • Öğrencinin Norveççe ve Sami dilinden farklı bir anadili olmalıdır
  • Öğrenci, normal dersleri takip etmek için yeterli Norveççe bilgisine sahip değildir
  • Beldede uygun öğretim personeli olmalıdır (bu, anadilde eğitim ve iki dilli ders eğitimi için geçerlidir)

  Yasalar

  Belediye bu hizmeti sağlamakla yükümlüdür.

  Bakınız
  Bağımsız Okullar Yasası § 3-5
  Eğitim Yasası § 9a-2-8
  Eğitim Yasası Yönetmeliği Bölüm 5 

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Özel dil eğitimi başvurusu konusunda yardım almak için belediye (ilkokul) veya ilçe belediyesi (orta öğretim okulu) ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye/ilçe belediyesi özel dil eğitimi hakkında karar vermeden önce Norveççe bilgilerinizi tespit edecektir. Böyle bir tespit, normal dersleri takip etmek için yeterince Norveççe dil bilgisine sahip olup olmadığınızı belirlemek açısından ders sırasında da yapılacaktır.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye (ilkokul için) ve ilçe belediyesi (orta öğretim için) konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye/valilik nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye/ilçe belediyesi ile iletişime geçebilirsiniz. Kararda ısrar edilirse, dava itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe (ilkokul öğrencileri için) ve ilçe belediyesi itiraz kuruluna (orta öğretim öğrencileri için)  gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 16:32