Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Özel eğitim

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Ebeveyn olarak çocuğunuzun eğitimden yeterince iyi bir verim alamadığı konusunda endişeleriniz varsa, okuldan çocuğun özel eğitime ihtiyacı olup olmadığını araştırmasını talep edebilirsiniz.

  Özel eğitim, okulun normal eğitimden başka bir şeye ihtiyacı olan öğrencilere sunduğu bir tekliftir. Özel eğitim bir haktır, ancak hak oluşmadan önce, profesyonel bir değerlendirme yapılmalıdır. Profesyonel değerlendirmeyi Pedagoji-Psikoloji Hizmet Bölümü yapar.

  Özel eğitim örneğin, öğrencinin diğer öğrencilerden farklı bir öğrenme amacı için çalışması, bir öğretmen ya da yardımcısının öğrenciyi sınıfta izlemesi veya öğrenciye uyarlanmış bir donanım verilmesi şeklinde olabilir.

  Hedef Kitle

  İlkokul ve orta eğitim öğrencileri

  Kriterler/Koşullar

  Okul, Pedagoji-Psikoloji Hizmet Bölümü (PP-tjenesten) bir uzman değerlendirmesi yapmadan önce, eğitimden tatmin edici bir verim almanızı sağlamak için önlemleri değerlendirmek ve gerekirse denemekle yükümlüdür.

  Yasalar

  Belediye bu hizmeti sağlamakla yükümlüdür. Eğitim Yasası Bölüm 9A 5 Özel eğitim

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Siz veya ebeveyniniz, okuldan özel eğitime ihtiyaç duyup duymadığınızı ve ayrıca hangi eğitimi almanız gerektiğini belirlemek için gerekli incelemeleri yapmasını isteyebilir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Bir uzman değerlendirmesi yapılmadan ve özel eğitim uygulanmadan önce, sizden veya ailenizden onay alınacaktır. Siz veya ebeveyniniz, karar verilmeden önce uzman değerlendirmesini görme ve görüş bildirme hakkınız vardır. Olumlu bir karar, özel eğitimin kapsamını, içeriğini ve organizasyonunu belirtmelidir.

  Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz. 

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 16:26