Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Teknik yardımcı malzemeler – ödünç alma

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Yardımcı malzemeler, daha kolay bir günlük yaşama ihtiyacı olanlara sağlanır ve kısa veya uzun bir süre için ödünç verilir.

  Kriterler/Koşullar

  Kısa veya uzun bir süre boyunca sınırlı fonksiyon becerilerine sahipsiniz.

  İşbirliği ortakları

  Çalışma ve Yardım Kurumu Valilikteki yardımcı araç merkezi

  Hizmet bedeli

  Yardımcı malzemeler sürekli ihtiyaç durumunda (iki yıl için) Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanır. Kısa süreli ihtiyaçlarda ödünç alma ücretini belediye karşılar.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Teknik yardımcı malzemelere ihtiyacınız olduğu zaman başvurmanız gereken yer belediyedir. Yardımcı malzemelerin kullanımı için eğitim, montajı ve muhtemel onarım çalışmaları genellikle belediye tarafından sağlanır. Sürekli kullanım için öngörülen yardımcı malzemeler için belediye başvurunun valilikteki Çalışma ve yardım kuruluşu yardımcı araç merkezine gönderilmesini sağlar.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye yardım ihtiyaçlarınızı tespit edecektir. Normal olarak bir ev ziyareti yapıyoruz. Sürekli kullanılan yardımcı malzemelerin tahsisi için Sosyal Sigortalar Yasasına göre bir karar alınır. Kararda, yardımcı malzemelerin size tahsis edilip edilmediği belirtilecektir. Ret cevabı alırsanız, aynı zamanda bir ret edilme gerekçesi de alacaksınız.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye/ çalışma ve yardım kuruluşu yardımcı araç merkezi konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Sürekli kullanım için teknik yardımcı malzemelerin size tahsis edilmesinin reddedilmesi halinde, kararı aldıktan itibaren altı hafta içinde itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz, valilikteki Çalışma ve yardım kuruluşu yardımcı araç merkezine gönderilecektir. İtirazınızda kararın neden değiştirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü belirtmelisiniz. Yardımcı araç merkezi kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan çalışma ve yardım kuruluşu itiraz birimine gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.03.2018 13:02