Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Çevresel sorunlar veya riskler (bildirilmesi)

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Sağlık sorunlarınız varsa veya çevresel koşullarla ilgili sağlık risklerine maruz kalırsanız, bu durumu belediyeye bildirebilirsiniz. Belediye konuyu araştırabilir ve belki çevresel etki değerlendirmesi, düzeltme, zorlayıcı para cezaları veya durdurma yönünde direktifler yayınlayabilir.

  Örneğin, sorunlar şunlarla ilgili olabilir:

  • Kamu binalarının içindeki hava
  • Gürültü
  • Hava kirliliği veya kötü kokular
  • Haşereler
  • Kaza riski
  • Sigara

  Günümüzde, yetkililer ve halk, çevrenin sağlığınız için ne kadar önemli olduğu ve nelerin hastalık ve rahatsızlığa yol açabileceği konusunda son derece bilinçlidir. Belediyenin, önleyici tedbirler alma ve çeşitli çevresel faktörler ile kurumlar, fabrikalar, yemek mekanları ve hayvan çiftlikleri gibi yerleri denetleme sorumluluğu bulunmaktadır.

  Hedef Kitle

  Belediye bölgesi sakinleri

  Kriterler/Koşullar

  Belediyeye haber vermek için, bir yaralanma veya kazanın yaşanmış olmasına gerek yoktur. Birileri hastalanmadan önce uygun adımların atılması yerinde olabilir.

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Belediye, bir işletme veya mülkün sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmak/azaltmak üzere tedbir almasını şart koşmak için ortada gerekçe bulunup bulunmadığını değerlendirmek amacıyla gerekli bilgileri toplayacaktır. Belediye bunu başarmak için, soruşturma, düzeltme, durdurma ve olası para cezalarıyla ilgili kararlar alır. Belediye, karar alırken profesyonel bir anlayışla hareket edecektir. Bir tedbirin faydaları ve maliyeti arasında makul bir ilişki bulunmalıdır. Çoğu zaman size kararla birlikte bir açıklama sunulur. Karardan memnun kalmamanız halinde, size her zaman bir açıklama sunulur. Gerekçe belirtilmezse, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeyle iletişime geçilerek öğrenilebilir.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye, konuyu mümkün olan en kısa sürede değerlendirecektir. Konu bir ay içerisinde sonuca ulaştırılamazsa, bunun nedenlerine ilişkin yazılı bir bildirim alırsınız. Kararın verilmesini bekleyebileceğiniz tarih de size bildirilecektir.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun değilseniz, kararın elinize ulaşmasını izleyen üç hafta içerisinde belediyeye itirazınızı iletebilirsiniz. Belediye konuyla ilgili herhangi bir adım atılmasına karar vermezse, bu da itiraz edebileceğiniz bir karar olarak kabul edilir. Belediyenin bir şey yapmayacağı size haber verilmezse, itirazlarla ilgili son tarih geçerliliğini yitirir. Belediye konuyla ilgili son sözünü söyledikten sonra, yine de makul bir sürede itirazda bulunmanız gerekir. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değiştirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayın. Desteğe ihtiyacınız olursa lütfen belediye ile iletişime geçin. Belediye kararından vazgeçmezse, konu, itirazın kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek olan mülki idare amirliğine havale edilir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 24.05.2017 16:39