Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Huzurevi - uzun süre konaklama

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Huzurevinde uzun süreli konaklama, gün boyunca bakım ve hizmete muhtaç olan kişiler içindir. Huzurevinde bir yer için belediyeye başvurmalısınız. Mesele çözüme kavuşturulmadan önce, dileklerinizi ve ihtiyaçlarınızı tespit ederiz. Normal olarak bir ev ziyareti yapıyoruz.

  Uzun süreli konaklama kriterlerini yerine getirirseniz, halihazırda boş yer olmasa bile, bu konuda yazılı bir karar almaya hakkınız vardır.

  Huzurevinde bir yer tahsis edilirse, kararda yardım ihtiyacınız belirtilmelidir.

  Kriterler/Koşullar

  Belediye, huzurevinde yer tahsisi için gerekli koşulları içeren kendi düzenlemelerine sahip olmalıdır.

  Hizmet bedeli

  Belediye, sakinlerden bir bedel talep edebilir. Bedel resmi yönetmeliklerde belirtilmiştir (bakınız: Yasalar ve direktifler).

  Yasalar

  Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Ayrıca bakınız

  Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 3-2 ve § 3-2a

  Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 7.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

  Huzurevinde uzun süre konaklama başvurusunda yardım için belediye ile iletişime geçebilirsiniz veya ihtiyacınız olduğunda başkalarından size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Sizin adınıza bir başkası başvuruda bulunacak ise, bunun için vekalete sahip olması gerekir.

  Ekler

  Sizin için başka bir kişi başvuruda bulunacak ise, bir vekaletname eklemeniz gerekir.

 • Saksbehandling

  Dosya inceleme

  Mesele çözüme kavuşturulmadan önce, dileklerinizi ve ihtiyaçlarınızı ayrıntılı olarak tespit ederiz. Normal olarak bir ev ziyareti yapıyoruz. Huzurevinde bir yer tahsis edilirse, kararda yardım ihtiyacınız belirtilmelidir. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

  Huzurevinde bir yer için kriterleri yerine getirmiş olsanız bile, boş yer olmayabilir. Böyle bir durumda bizden, kriterleri yerine getirdiğiniz ve bekleme listesine alındığınıza dair yazılı bir karar alacaksınız.

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse, valiliği nezdinde itiraz edebilirsiniz.

  Ayrıca hizmet performansı hakkında da itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.03.2018 12:55