Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

Okulda düzen yönetmeliği

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  İlköğretim okulları için düzen yönetmeliği ile ilgili kuralları belediye, orta öğretim okulları için kuralları ise ilçe belediyesi belirler. Yönetmelik, düzen ve davranış kurallarını ve kurallara uyulmadığı takdirde neler yapılacağını belirler.

  Düzen yönetmeliği öğrenciler ve ebeveynlere tanıtılmalıdır. 

  Düzen yönetmeliğinde yer almayan yaptırımlar uygulanamaz. Fiziksel ceza veya başka aşağılayıcı muameleler ne olursa olsun uygulanmamalıdır.

  Düzen yönetmeliğinin ihlali durumunda uzaklaştırma

  1.-7. sınıf öğrencileri bir saat veya günün geri kalanı için uzaklaştırılabilir. Günün geri kalanı için uzaklaştırma halinde, veliler uyarılmalıdır.

  8.-10. sınıf öğrencileri 3 güne kadar uzaklaştırılabilir.

  Orta öğretim sınıfı öğrencileri 5 güne kadar veya kural ihlali ciddi ise, ders yılının geri kalanı için okuldan uzaklaştırılabilir.

  Hedef Kitle

  İlkokul ve orta eğitim öğrencileri ve onların velileri.

  Kriterler/Koşullar

  Okul müdürü, okuldan uzaklaştırmayı onaylamadan önce, öğrencilerin öğretmenlerine danışmalıdır. Okuldan uzaklaştırma onaylanmadan önce, diğer yardım veya ceza önlemleri değerlendirilmelidir.

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

  Yasalar

  Bakınız özellikle Eğitim Yasası § 9A-10 ve § 9A-11.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  İtiraz olanağı

  En ağır ceza önlemlerine, başka bir deyişle okuldan bir gün veya daha fazla uzaklaştırma kararına itiraz edebilirsiniz. İtiraz yazılı ve gerekçeli olmalıdır. İtiraz Okul Müdürüne gönderilecektir. İtiraz süresi, kararın alındığı tarihinden itibaren üç haftadır. İtirazınızda, kararda neyin değiştirilmesini belirtmeli ve bunu gerekçelendirmelisiniz. İtiraz makamı valiliktir. İtiraz gönderilmeden önce, Okul Müdürü kararı değiştirmek için bir neden olup olmadığını değerlendirmelidir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 15:43