Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

İlköğretim okulunda mazeret izni

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Öğrenciler ilköğretim eğitiminde iki haftaya kadar mazeret izni alabilirler. Okul, izin vermenin uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Bir seferde iki haftadan uzun mazeret izni verilemez.

  Norveç kilisesinin dışında bir dini cemaate ait olan öğrenciler, dini cemaatin kutsal günlerinde mazeret izni alma hakkına sahiptir. Ebeveynler, öğrenci geri döndüğünde normal eğitimi takip edebilmesi için izin süresi boyunca gerekli eğitimi sağlamalıdır.

  Yasalar

  Bkz. Eğitim Yasası § 2-11 birinci ve ikinci paragrafı.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Dosya inceleme süresi

  Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

  İtiraz olanağı

  Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 15:44