Selvbetjening/Tjenestebeskrivelse

İlköğretim eğitimi - ücretsiz eğitim hakkı

 • Generelt om tjenesten

  Tanım

  Norveçli öğrenciler ücretsiz genel ilköğretim hakkına sahiptir. Okulun, öğrenciler veya ebeveynlerden eğitim ile masrafları karşılamalarını talep ediyorsa, okula itirazda bulunabilirsiniz. Bu, örneğin eğitim malzemeleri, okul saatlerinde ulaşım, kamp konaklamaları, geziler veya diğer turlar için geçerlidir. Okul kararını veya uygulamasını değiştirmezse, ilköğretim okullarındaki faaliyetleri denetleyen valiliğe başvurabilirsiniz. 

  Broşürler, belgeler, haritalar vb.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 13.03.2018 17:48